Descarcă TERMENI ȘI CONDIȚII

Bine ați venit pe www.electroalfa.ro!

 

Site-ul web www.electroalfa.ro, este supus termenilor și condițiilor descrise mai jos.

Date de identificare: SC Electro-Alfa International SRL; Adresa: Calea Națională 15,

710001, Botoșani, România; CUI RO7348194; J07/1310/1994; Telefon: 0231

532186; Fax: 0231 532185; Email: office@electroalfa.ro

Electroalfa vă recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor pentru folosirea în condiții adecvate a site-ului. Vizitarea și/sau comandarea produselor/ serviciilor acestui site implică acceptarea termenilor și conditiilor de mai jos.

TERMENI ȘI CONDIȚII

Folosirea site-ului www.electroalfa.ro presupune acceptarea de către utilizatori a tuturor termenilor și condițiilor precum și a dreptului furnizorului de a efectua modificări asupra conținutului site-ului fără vreo înștiințare prealabilă.

Conținutul acestui website (text, grafică, logo, iconuri, imagini) cade sub incidența dreptului de autor prevăzut de legea română și dreptul de autor pentru anumite texte (articole) care sunt reproduse sau adaptate de noi cu acceptul colaboratorilor. Dreptul de autor pentru siglele și sloganele partenerilor și colaboratorilor noștri le aparține acestora și sunt reproduse cu acceptul lor.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL SRL cu sediul în Botoșani, Calea Națională 15, 71001, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J07/1310/1994, CUI RO7348194, email office@electroalfa.ro, prelucrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați cu respectarea cerințelor impuse de  Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Tipurile de informații cu caracter personal pe care le colectăm cuprinde, spre exemplu, numele, prenume, numărul de telefon, adresă de e-mail, sau alte informații colectate la înregistrare. Prin furnizarea acestor date, sunteți de acord cu procesarea lor conform acestei declarații de confidențialitate.

Informațiile despre dumneavoastră pot fi folosite de noi doar în scopuri asociate comercializarii serviciilor și produselor din site-ul Electroalfa după cum urmează:

 • înregistrare cereri de oferte;
 • oferirea de produse și/sau servicii;
 • soluționarea cererilor, întrebărilor și/sau a reclamațiilor făcute către noi; înregistrarea aplicațiilor pentru un post disponibil în cadrul companiei.

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus și nu vor fi făcute publice.

Ne obligăm să nu transmitem terților bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale clienților noștri sau a potențialilor angajați.

DREPTURILE pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastra personale:

 • dreptul de acces la datele cu caracter personal care vă privesc;
 • dreptul a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe (de exemplu atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate mai sus);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul la restricționarea prelucrărilor;
 • dreptul de a va opune prelucrării și de a solicita ștergerea datelor;
 • dreptul de a fi notificat în caz de încalcari a securității datelor;
 • dreptul de a va retrage consimțământul;
 • dreptul de a depune plângere în fața autorității de supraveghere.

Orice cerere/notificare se va data, semna și trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail office@electroalfa.ro sau prin poștă.

www.electroalfa.ro folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află sub controlul nostru.Electroalfa va face tot posibilul ca toate neîntelegerile privind orice tip de dispută între părți să fie rezolvată pe cale amiabilă.