Cariere - Electroalfa
Loading...
/Cariere
Cariere 2020-06-30T11:59:11+00:00

Am pornit la drum cu încredere și o viziune clară. Am evoluat ca business și am adus alături de noi oameni cu potențial, deschidere și cu dorința de a crea viitorul. Mecanismele de business dezvoltate sunt puse în mișcare de tineri ghidați de cei cu mai multă experiență, lucru care face ca Electroalfa să fie unul dintre angajatorii preferați la nivel zonal.

Promovăm valoarea umană și profesională, creăm un mediu de lucru dinamic și armonios, dar știm că valoarea nu exista prin ea însăși, ea trebuie cultivată și susținută. De aceea, suntem interesați să aducem în marea echipă Electroalfa oameni orientați spre adevăratele valori umane, etice și profesionale. Experiența vine odată cu practica.

Respect, perseverență, grijă
Respectul față de cei din jur, motivația internă de a fi mai buni și grija față de societate oferă încredere pe termen lung partenerilor noștri și perspective pozitive comunității din care facem parte. Doar prin menținerea acestui echilibru putem să ne numim profesioniști. Căutăm oameni conștienți că evoluția lor poate aduce evoluție întregii societăți.

Asumarea
Ne asumăm cu entuziasm acțiuni noi, credem în soluțiile de echipă și în ideile creative. Avem curajul de a accepta cele mai complexe proiecte și ne bucurăm atunci când reușim să demonstrăm că „da, se poate”. Învățăm când greșim, suntem alături de cei care au nevoie de un sfat și cerem sprijin atunci când nu găsim soluții. Funcționăm ca o familie și suntem mândri să simțim aceasta.

Gândește amplu
Evoluția vine atunci când depășim noi provocări. Dorim să avem alături oameni care gândesc în perspectivă, în beneficiul și dezvoltarea societății. Astăzi, o gândire de ansamblu, amplă, la nivel de echipă, reprezintă garanția performanței, găsirea soluției potrivite, la momentul potrivit, pentru partenerii de pretutindeni.

Ce oferim

Suntem unul dintre cei mai mari angajatori la nivel zonal, susținător al mediului educațional și al proiectelor de cercetare și dezvoltare destinate tinerei generații. De asemenea, am decis să implementăm propriul sistem de instruire și calificare a tinerilor absolvenți, prin derularea de programe de internship, practică și ucenicie.

Oferim cadrul necesar pentru dezvoltarea unei cariere profesionale, bazată pe permanentă învățare și acumulare de noțiuni noi. Suntem atenți la tot ce ne înconjoară și facem mereu investiții pentru a asigura o atmosferă plăcută și sănătoasă.

>   Sistem de acțiuni virtuale pentru recompensare performanță individuală
>   Bonus de proiect
>   Prime de sărbători
>   Sistem de recompensare a ideilor de îmbunătățire a proceselor și produselor
>   Cadou de ziua angajatului
>   Premii de excelență și de fidelitate (Gala Premiilor de Excelență)
>   Formare profesională gratuită prin organizarea de cursuri susținute de traineri interni și externi
>   Team-building-uri și evenimente corporate
>   Masă la cantina proprie/ tichete de masă

Posturile disponibile

Dorim să avem alături de noi oameni valoroși, prin a căror eforturi deosebite în cadrul echipei, să construiască un mediu în care se perpetuează potențialul uman.

Specialist IT

Divizia/Departament IT

Oraș Botoșani

 • >   Asigură suport pentru administrarea aplicațiilor ERP
 • >   Asigură suport pentru analiza și implementarea de module noi în ERP
 • >   Oferă suport pentru elaborarea de rapoarte personalizate în ERP
 • >   Oferă suport pentru identificarea și remedierea problemelor utilizatorilor ERP
 • >   Asigură comunicarea cu dezvoltatorul sistemului ERP
 • >   Absolvent studii superioare de specialitate (profil IT)
 • >   Cunoștințe baze de date Oracle
 • >   Experiență relevantă de lucru cu aplicații ERP
 • >   Cunoștințe foarte bune de utilizare Microsoft Office (Excel, Word etc.)
 • >   Cunoștințe de limbă engleză (nivel mediu)

Specialist Resurse Umane

Divizia/Departament Resurse Umane

Oraș Botoșani

 • >   Centralizarea tuturor informațiilor justificative privind statul de plată (pontaje, concedii medicale, concedii de odihnă, modificări de salarii, prime etc.)
 • >   Efectuarea calculului salarial, întocmirea statului de plată și a centralizatoarelor de impozite și taxe datorate statului
 • >   Generează și depune declarațiile lunare la termenele impuse de legislația în vigoare
 • >   Calcularea și depunerea cererii de recuperare a concediilor medicale din FNUASS
 • >   Calcularea și depunerea cererilor de recuperare a concediilor pentru accidente de muncă din AMBP
 • >   Eliberarea de adeverințe solicitate de salariați conform legislației în vigoare
 • >   Gestionează situația lunară a tichetelor de masă
 • >   Întocmirea fișelor fiscal la sfârșitul fiecărui an
 • >   Întocmirea rapoartelor solicitate de echipa de management
 • >   Completarea formularelor statice lunare, trimestriale, anuale la cererea Institutului Național de Statistică
 • >   Coordoneaza activități legate de personal (administrare dosare de personal, înregistrare documente în REVISAL etc.)
 • >   Asigura interfața cu instituțiile financiar-bancare sau alte situații
 • >   Absolvent studii superioare economice
 • >   Experiență în activitatea de salarizare și în activitatea de gestionare a resurselor umane de minim 3 ani
 • >   Cunoștințe aprofundate de salarizare și legislația muncii (deținerea unui Atestat de Inspector Resurse Umane constituie un avantaj
 • >   Cunoștințe foarte bune de utilizare PC și Microsoft Office (Excel, Word etc.)
 • >   Experiența anterioară în Charisma (soft de genstiune a resurselor umane/salarizare) constutuie un avantaj
 • >   Abilități de organizare, planificare si coordonare a activităților
 • >   Responsabilitate, rigurozitate, atenție la detalii și conștiinciozitate
 • >   Abilități foarte bune de comunicare și relaționare
 • >   Capacitatea de a respecta termenele limită și de a gestiona sarcini multiple

Asistent comercial achiziții

Divizia/Departament Echipamente Electrice

Oraș Botoșani

 • >   Asigură aprovizionarea cu materii prime și materiale de la furnizori
 • >   Negociază cu furnizorii atât prețurile, cât și termenele de livrare
 • >   Operează documente specifice (dispoziții de aprovizionare, Comenzi etc.)
 • >   Se asigură că livrările respectă termenul dat de furnizor
 • >   Lansează comenzi la furnizori
 • >   Absolvent studii superioare tehnice sau economice
 • >   Abilități de comunicare și negociere
 • >   Abilități de lucru cu baze de date
 • >   Capacitate de planificare și organizare
 • >   Capacitate de lucru sub presiunea termenelore
 • >   Cunoștințe foarte bune de utilizare Microsoft Office (Excel, Word etc.)
 • >   Cunoștințe de limbă engleză
 • >   Atenție la detalii și rezistență la stres
 • >   Abilitatea de a gestiona mai multe activități/sarcini în același timp și de a le prioritiza

Inginer coordonator proces sudură

Divizia/Departament Echipamente Electrice

Oraș Botoșani

 • >   Analizează tehnic cerințele din contracte stabilind capabilitatea firmei de a executa produsele respective din punct de vedere al sudurii și proceselor conexe
 • >   Avizează proiectele din punct de vedere al aplicării standardelor de sudură și îndeplinirii condițiilor de calitate și acceptabilitate pentru suduri
 • >   Avizează derogările de materiale ce urmează a fi sudate și a eventualelor materiale de adaos (în conformitate cu cerința clientului)
 • >   Coordonează activitatea de validare a proceselor de sudură
 • >   Coordonează elaborarea și actualizarea specificațiilor, procedurilor de sudură precum și a calificării acestora
 • >   Face propuneri de îmbunătățire a proceselor de sudură
 • >   Elaborează documentația necesară certificării produselor de sudură și a atestării personalului
 • >   Instruiește sudorii în vederea calificării și certificării acestora (participă la probele de certificare ale acestora)
 • >   Avizează SDV-urile pentru sudură
 • >   Întocmește, verifică, avizează tehnologiile de sudură din punct de vedere al ordinii de sudură și asamblare a structurii, condițiilor pentru încercarea în producție a sudurilor, condițiilor pentru inspecția sudurii, condițiilor de mediu înconjurător, igienă și securitate și asigură trasabilitatea acestora
 • >   Avizează tehnologiile de remaniere ale pieselor și sudurilor cu defecte și face propuneri de îmbunătățire a acestor tehnologii
 • >   Urmărește respectarea procedurilor de sudură, existența documentației tehnologice la posturile de lucru
 • >   Urmărește ca identificarea, depozitarea și manipularea materialelor ce urmează a fi sudate și a eventualelor materiale de adaos să se facă conform standardelor în vigoare
 • >   Urmărește respectarea condițiilor de sudură la locul de muncă și respectarea normelor de tehnică și securitate a muncii din punct de vedere al sudurii și asigurarea mentenanței echipamentelor
 • >   Urmărește respectarea tehnologiilor de sudură elaborate
 • >   Urmărește controlul calității sudurii prin efectuarea încercărilor distructive și nedistructive conform standardelor în vigoare
 • >   Urmărește respectarea condițiilor de calitate impuse de proiect
 • >   Urmărește existența documentației în vederea respectării condițiilor de calitate pentru procesul de sudură
 • >   Absolvent studii superioare tehnice de specialitate
 • >   Experiența anterioară relevantă
 • >   Cunoștințe privind tehnici de sudură

Șef șantier

Divizia/Departament Antrepriză

Oraș București / Brăila / Călărași / Dolj / Olt (2 posturi)

 • >   Supravegherea și coordonarea în condiții de siguranță și calitate a lucrărilor de construcții-montaj în șantier
 • >   Administrează contractul de antrepriză repartizat
 • >   Răspunde de respectarea strictă a graficelor de lucrări aprobate de client
 • >   Verifică schiţele proiectului pentru executarea contractului
 • >   Participă alături de subcontractanţi la şedinţele de management, unde se vor revizui planurile pentru lucrările rămase, se va asigura că toate problemele necesare sunt supuse discuţiilor şi se stabilesc responsabilităţi pentru acţiunile de întreprins
 • >   Prezintă conducerii raportări lunare, cu lucrări executate şi costurile aferente lucrărilor în curs
 • >   Analiza documentațiilor de licitație și solicitarea de completări, clarificări dacă se impun
 • >   Transmiterea cererilor de ofertă către furnizori și analizarea acestora
 • >   Realizează grafice de execuție, analize de preț și/sau cash-flow
 • >   Absolvent(ă) studii superioare tehnice de specialitate (Specializarea Construcții sau Instalații)
 • >   Experiența anterioară relevantă (minim 5 ani experiență în domeniu, administrare contracte valori mari)

Inginer tehnolog (sudură)

Divizia/Departament Confecții Metalice

Oraș Botoșani

 • >   Propune și contribuie la implementarea soluțiilor tehnice de îmbunătățire a tehnologiilor și a productivității muncii
 • >   Participă la elaborarea ofertelor tehnice și economice prin întocmirea consumurilor de materiale și manoperă (întocmește normele de consum)
 • >   Stabilește și optimizează normele de timp corespunzătoare operațiilor tehnologice pe categorii și utilaje
 • >   Prelucrează datele și documentele aferente cererilor de ofertă/contracte repartizate spre soluționare, adaptând soluțiile tehnice standard ale firmei la specificul cerințelor beneficiarului
 • >   Analizează și propune fluxul tehnologic optim de prelucrare pentru repere, subansamble și ansamble ale produselor aflate în lucru
 • >   Absolvent(ă) studii superioare tehnice de specialitate (profil mechanic – specializare sudură/tehnica sudurii)
 • >   Cunoștințe elementare pentru întreg procesul de îmbinare prin sudură
 • >   Experiență practică în sudură
 • >   Persoană organizată, responsabilă și atentă la detalii

Director Zonal Vânzări

Divizia/Departament Echipamente Electrice/ Vânzări

Oraș București (2 posturi)

 • >  Are în responsabilitate realizarea targetului stabilit pentru zona arondată
 • >  Identifică oportunități în zona de piață dată în responsabilitate, pe care le monitorizează atent
 • >  Cauta în permanență cele mai eficiente canale și modalități de prezentare a produselor și soluțiilor oferite de companie
 • >  Participă la licitații, negociază și semnează oferte și contracte comerciale cu clienții, în limitele de competență prestabilite
 • >  Constituie/ actualizează baza de date clienți pentru zona arondată
 • >  Pachet salarial personalizat, format din: salariu fix negociat, în funcție de experiența în domeniu; parte variabilă, în funcție de atingerea și depășirea target-ului agret; alte categorii de bonusuri avansate se discută după un an sau după atingerea target-ului alocat pentru un an
 • >  Training tehnic și comercial
 • >  Lucru într-o echipă tânără și dinamică
 • >   Participări la Team-building și cursuri de dezvoltare personală
 • >  Prime de sărbători
 • >  Ținută business anuală
 • >  Absolvent de studii superioare în domeniul electric
 • >  Experiență de lucru relevantă cu firme din domeniul furnizării de energie și firme autorizate ANRE
 • >  Capacitate de învățare și asimilare rapidă
 • >  Capacitate de analiză tehnică și comercială a informațiilor din piață
 • >  Abilități de lucru în echipă, dar și de a lucra independent
 • >  Capacitate bună de comunicare (scris și verbal) și relaționare
 • >  Abilități de comunicare- scris și verbal- în limba engleză
 • >  Permis de conducere categoria B

Inginer Mecanic

Divizia/Departament Confecții Metalice/ Engineering

Oraș Botoșani (3 posturi)

 • >  Execuție proiect mecanic produs
 • >  Întocmire documentație după specificatia clientului
 • >  Desene de ansamblu și subansamble
 • >  Desene de repere
 • >  Nomenclator de material (BOM)
 • >  Desfășurate CAM
 • >  Stabilire cote critice
 • >  Detalii tehnice necesare tehnologilor specialiști
 • >  Cerințe de calitate
 • >  Transmitere și prelucrare cerințe client referitoare la gradul de protecție al produsului, acoperiri anticorozive (tip vopsea, grosime de strat)
 • >  Absolvent studii superioare tehnice de specialitate (inginerie mecanică)
 • >  Minime cunoștințe tehnologice, desen tehnic, asamblări demontabile și nedemontabile, releveu de piesă
 • >  Capacitate de realizare a desenelor 2D specifice domeniului de activitate în Autocad cu utilizarea corectă a elementelor standardizate în desenul tehnic
 • >  Modelare 3D în Solidworks cu accent pe modulul de prelucrare table Sheet Metal

Derulator Contracte

Divizia/Departament Antrepriză

Oraș București

 • >  Gestionează toate documentele aferente proiectului (contract, acte adiționale, corespondență etc) și asigură arhivarea lor la finalizarea proiectului
 • >  Editează și transmite documentele principale către clienți și furnizori și monitorizează derularea contractelor lucrărilor alocate
 • >  Emite comenzile necesare pentru buna derulare a contractului și întocmește dispoziții de aprovizionare pe care le urmărește până la finalizare
 • >  Introduce facturile în programul specific și se asigură de repartizarea cheltuielilor pe proiectele aferente în funcție de cerințele managerului de proiect
 • >  Pregătește echipamentele/materialele pentru livrare și le distribuie către lucrări
 • >  Întocmește procesul verbal de predare-primire a echipamentelor și materialelor
 • >  Supraveghează desfășurarea activităților conform planului de lucru
 • >  Facilitează cooperarea între membrii echipei/participanții implicați în cadrul proiectului
 • >  Urmărește indicatorii financiari realizați și îi compară cu cei din planul de lucru
 • >  Răspunde de facturarea la termen a lucrărilor executate
 • >  Întocmește anexele care stau la baza facturilor
 • >  Raportează către managerul de proiect situația financiară a contractului și a consumurilor pe contract
 • >  Absolvent(ă) studii superioare (profil economic, filologie sau științele comunicării)
 • >  Capacitatea de a selecta, sintetiza și procesa informațiile/dalete colectate
 • >  Abilități de prioritizare și prezentare a informațiilor (scris și vorbit)
 • >  Capacitate de planificare și organizare a activităților proprii
 • >  Capacitatea de lucru cu instrumente de redactare, planificare si previziune
 • >  Capacitate de lucru cu dead-line-uri clar definite
 • >  Spirit de observație

Inginer Ofertare

Divizia/Departament Antrepriză

Oraș București

 • >  Analiza documentațiilor de licitație și solicitarea de completări, clarificări dacă se impun
 • >  Transmiterea cererilor de ofertă către furnizori și analizarea acestora
 • >  Realizarea ofertelor cu ajutorul programelor specializate sau pe baza unui sistem propriu de calcul în funcție de specificul fiecărei licitații și selectează cele mai avantajoase tehnologii/fluxuri/prețuri pentru proiectul respectiv
 • >  Realizează grafice de execuție, analize de preț și/sau cash-flow
 • >  Completează formulare/documente conform caietului de sarcini
 • >  Urmărește procedura de achiziție publică până în momentul adjudecării acesteia
 • >  Absolvent(ă) studii superioare tehnice de specialitate (Specializare în Construcții, Instalații sau Inginerie mecanică)
 • >  Experiența anterioară relevantă (minim 3 ani experiență în domeniu)
 • >  Foarte bune abilități de operare PC (Microsoft Office - Excel, Power Point, Word, Internet, Outlook)
 • >  Cunoștințe în utilizarea programelor de devize (DOCLIB, INTELSOFT, WINDOC)
 • >  Cunoștințe în elaborarea unui plan de lucru

Manager Proiect

Divizia/Departament Antrepriză

Oraș București / Brăila / Călărași / Dolj / Olt (3 posturi)

 • >  Asigura coordonarea proiectului in toate aspectele acestuia precum: integrare, scop, planificare, cost, calitate, resurse, comunicare, risc, procurare si managementul părților interesate
 • >  Propune, alege si adapteaza setul de proceduri si formulare (metodologia) dupa care se va desfasura proiectul
 • >  Asigura caile de comunicare potrivite intre diferiti participanti la acest proiect
 • >  Întocmeste planuri de lucru generale/lunare/trimestriale (grafice de executie) si monitorizeaza respectarea implementarii acestora
 • >  Supravegheaza desfasurarea activitatilor conform planului de lucru
 • >  Faciliteaza cooperarea intre membrii echipei/ participantii implicati in cadrul proiectului
 • >  Se oferă salariu motivant și bonusuri pe realizări
 • >  Absolvent(ă) studii superioare tehnice de specialitate (specializări precum mecanică agricolă, îmbunătățiri funciare, construcții hidrotehnic sau inginerie mecanică)
 • >  Cunoștințe tehnice avansate
 • >  Minim 5 ani experiență (constituie un avantaj experiența în instituții ca IELIF, ANIF, SNIF)
 • >  Disponibilitate pentru deplasări frecvente (activitatea se va desfășura în zona de sud a României)
 • >  Constituie un avantaj orice calificare în domeniu ca RTE, diriginte de șantier, manager calitate, manager de proiect

Formular aplicare

Dorința de autodepășire și spiritul de echipă sunt principalele valori pe care se întemeiază succesul Electroalfa, de aceea sunt primele așteptări de la noii colegi.

Dacă ne împărtășești valorile și ești pregătit să te alături unui mediu ce combină excelența și rigoarea profesională cu grija față de comunitate, te încurajăm să completezi formularul de mai jos pentru a intra in contact cu noi.CV

.doc

Înainte de completarea și transmiterea formularului, am fost informat(ă) despre Politica de Confidențialitate și Securitate a prelucrării datelor cu character personal, declar că:

am peste 16 ani

sunt de accord cu prelucrarea datelor cu character personal

Doresc să primesc informatii pentru:

Promovare: oferte, noutati, recompense

Activități promoționale: concursuri, reclame, publicitate

Oportunități pentru studenți și absolvenți

Căutăm tineri doritori să pună în aplicare cunoștințele știintifice, economice, matematice și practice pentru a crea produse și servicii de top. Suntem nerăbdători să oferim din experiența noastră pentru a duce mai departe tradiția ingineriei din România.

Înscrie-te și tu în programele de internship de vară Electroalfa destinate studenților în ani terminali, masteranzilor și absolvenților!

Profile de interes:

>   Inginerie electrică
>   Automatizări
>   Inginerie mecanică

>   În primul rând profesioniștii Electroalfa îți vor prezenta businessul nostru și vei avea ocazia să vezi fabricile noastre de producție și spațiile de birouri. Un mentor te va prelua pentru a-ți prezenta atribuțiile postului pe care îl vei ocupa și îți va arăta cum să utilizezi softurile specializate de proiectare și cum se transpune în producție proiectul tehnic. În funcție de profil (electric sau mecanic), vei lucra ca inginer proiectant în cadrul Diviziei Echipamente Electrice sau al Diviziei Confecții Metalice.

>   Zilnic, îți vei desfășură activitatea alături de ceilalți interni, dar și de specialiștii Electroalfa de la care vei învăța cum se face cercetare, vei colecta informații și vei învăța, cu ajutorul unui mentor, dar și pe cont propriu, programe interne de proiectare (Solid Works, E-Plan).

>   Vei putea studia procesele specifice business-ului - ofertare, proiectare, lansare de produs, producție etc., dar vei avea și posibilitatea să realizezi mici proiecte tehnice: analiză cereri de ofertă, desene tehnice de producție, verificare conformități între desenul tehnic și produsul lansat în producție, asistare și colaborare cu operatorii din producție de pe liniile de asamblare- montatori sau electricieni.

>   Vei primi ajutor la orice solicitare și ne bazăm pe feedback-ul tău săptămânal în legătură cu activitatea pe care o desfășori. La finalul perioadei, vei participa la o sesiune de evaluare a competențelor dobândite în timpul programului, apoi vom discuta eventuale oferte de angajare.

>   Pe toată perioada internship-ului vei fi remunerat/ă

>   Vei lucra într-un cadru de lucru profesionist, în fabrici cu tehnologii moderne

>   Vei avea oportunitatea de a te dezvolta profesional alături de o echipă de specialiști

>   Vei dobândi experiență în proiectare electrică sau mecanică, planificare, producție, derulare de proiecte

>   Vei obține referințe valoroase din partea unei companii recunoscute pe plan național și internațional

>   Vei putea aplica pentru o bursă privată de studiu, în cadrul programul “Fabrica de Excelență” derulat de Fundația Alfa, Suflet și Energie

>   În cazul relocării, vei avea asigurate serviciile de cazare și masă

Te așteptăm în echipa Electroalfa!

Oportunități pentru elevi

Vrei să înveți și să te dezvolți în domeniul tehnic? Alătură-te echipei noastre de ucenici la Electroalfa.

Compania noastră îți oferă posibilitatea de a te califica într-o meserie tehnică, în cadrul programului „Școala de Ucenici”. Dacă ești absolvent al unei școli profesionale sau al unui liceu tehnic poți aplica pentru un loc în echipa de ucenici Electroalfa și ai acces la pregătire teoretică, dar și sesiuni practice în cadrul celor trei fabrici de producție.

Sub îndrumarea unor mentori dedicați, din cadrul echipei Electroalfa, te poți califica în următoarele meserii: electrician, lăcătuș, operator de mașini cu comandă numerică, vopsitor, sudor. Și pentru că vei fi membru al echipei Electroalfa, în calitate de ucenic, vei beneficia de salariu și un prânz zilnic la cantina noastră.

Ce trebuie să faci?

>  Aplică folosind formularul general de aplicare online sau
>  Trimite prin email CV și scrisoare de intenție la adresa jobs@electroalfa.ro

Te așteptăm în echipa Electroalfa!