Cariere - Electroalfa
Loading...
/Cariere
Cariere 2021-12-03T07:29:50+03:00

Am pornit la drum cu încredere și o viziune clară. Am evoluat ca business și am adus alături de noi oameni cu potențial, deschidere și cu dorința de a crea viitorul. Mecanismele de business dezvoltate sunt puse în mișcare de tineri ghidați de cei cu mai multă experiență, lucru care face ca Electroalfa să fie unul dintre angajatorii preferați la nivel zonal.

Promovăm valoarea umană și profesională, creăm un mediu de lucru dinamic și armonios, dar știm că valoarea nu exista prin ea însăși, ea trebuie cultivată și susținută. De aceea, suntem interesați să aducem în marea echipă Electroalfa oameni orientați spre adevăratele valori umane, etice și profesionale. Experiența vine odată cu practica.

Respect, perseverență, grijă
Respectul față de cei din jur, motivația internă de a fi mai buni și grija față de societate oferă încredere pe termen lung partenerilor noștri și perspective pozitive comunității din care facem parte. Doar prin menținerea acestui echilibru putem să ne numim profesioniști. Căutăm oameni conștienți că evoluția lor poate aduce evoluție întregii societăți.

Asumarea
Ne asumăm cu entuziasm acțiuni noi, credem în soluțiile de echipă și în ideile creative. Avem curajul de a accepta cele mai complexe proiecte și ne bucurăm atunci când reușim să demonstrăm că „da, se poate”. Învățăm când greșim, suntem alături de cei care au nevoie de un sfat și cerem sprijin atunci când nu găsim soluții. Funcționăm ca o familie și suntem mândri să simțim aceasta.

Gândește amplu
Evoluția vine atunci când depășim noi provocări. Dorim să avem alături oameni care gândesc în perspectivă, în beneficiul și dezvoltarea societății. Astăzi, o gândire de ansamblu, amplă, la nivel de echipă, reprezintă garanția performanței, găsirea soluției potrivite, la momentul potrivit, pentru partenerii de pretutindeni.

Ce oferim

Suntem unul dintre cei mai mari angajatori la nivel zonal, susținător al mediului educațional și al proiectelor de cercetare și dezvoltare destinate tinerei generații. De asemenea, am decis să implementăm propriul sistem de instruire și calificare a tinerilor absolvenți, prin derularea de programe de internship, practică și ucenicie.

Oferim cadrul necesar pentru dezvoltarea unei cariere profesionale, bazată pe permanentă învățare și acumulare de noțiuni noi. Suntem atenți la tot ce ne înconjoară și facem mereu investiții pentru a asigura o atmosferă plăcută și sănătoasă.

>   Sistem de acțiuni virtuale pentru recompensare performanță individuală
>   Bonus de proiect
>   Prime de sărbători
>   Sistem de recompensare a ideilor de îmbunătățire a proceselor și produselor
>   Cadou de ziua angajatului
>   Premii de excelență și de fidelitate (Gala Premiilor de Excelență)
>   Formare profesională gratuită prin organizarea de cursuri susținute de traineri interni și externi
>   Team-building-uri și evenimente corporate
>   Masă la cantina proprie/ tichete de masă

Posturile disponibile

Dorim să avem alături de noi oameni valoroși, prin a căror eforturi deosebite în cadrul echipei, să construiască un mediu în care se perpetuează potențialul uman.

Inginer ofertare (Specialist apă-canal)

Divizia Operațională Antrepriză

Oraș Botoșani

 • >   Analizează documentațiile de licitație și solicită completări/ clarificări acolo unde este cazul
 • >   Transmite cereri de solicitare de ofertă către furnizori și analizează cererile de ofertă
 • >   Elaborează ofertele tehnice/ financiare pentru participarea la licitații pe teritoriul României
 • >   Calculează oferta cu ajutorul programelor specializate sau pe baza unui sistem propriu de calcul în funcție de specificul fiecărei licitații
 • >   Selectează cele mai avantajoase tehnologii/ fluxuri/ prețuri pentru proiectul respectiv
 • >   Realizează grafice de execuție, analize de preț, cash-flow
 • >   Extrage listele de cantități din planuri în vederea întocmirii ofertelor
 • >   Capacitatea de a extrage cantitățile de lucrări pe baza proiectelor tehnice întocmite de proiectanți
 • >   Completează formulare/ documente conform caietelor de sarcini
 • >   Urmărește procedura de achiziție publică până la momentul adjudecării acesteia
 • >   Absolvent studii superioare, specializare: apă-canal, edilitare, civile, instalații în construcții, instalații și rețele electrice
 • >   Experiență relevantă în activitatea de ofertare
 • >   Cunoștințe privind tehnologiile de execuție pentru alimentare cu apă, canalizare și/sau stații epurare/tratare și /sau edilitare/instalații
 • >   Nivel mediu de cunoaștere a limbii engleze
 • >   Cunoștințe foarte bune de operare PC ( Microsoft Office, Word, Excel, Internet, aplicații devize)

Responsabil Tehnic – Parcuri Fotovoltaice

Departament Energie Verde

Oraș București

 • >   Punct de contact pentru întrebări tehnice în contextul pregătirii ofertei și al suportului tehnic pentru clienți
 • >   Stabilire cerinte de proiectare specifice
 • >   Pregatirea conținutului și materialelor pentru vizitele clienților cu responsabilii de vânzări pentru a realiza prezentări de produse, sesiuni de instruire pentru clienți, seminarii web și evenimente pentru clienți.
 • >   Comunicarea și instruirea clientilor și a echipelor de vânzări în ceea ce privește detaliile și specificațiile produsului, avantajele produsului si aplicațiile produsului
 • >   Compararea frecventă a produselor noastre față de concurență
 • >   Monitorizarea frecventă a dezvoltării pieței
 • >   Conducerea planurilor de dezvoltare a produselor noi de energie regenerabila
 • >   Conducerea tuturor activităților legate de intrarea pe piață și de lansare a produselor regenerabile.
 • >   Furnizarea și validarea conținutului pentru materiale colaterale de marketing, cum ar fi fișe de date, broșuri tehnice și altele.
 • >   Colaborarea cu echipa de marketing pentru lansarea și comunicarea noilor produse și caracteristicile acestora
 • >   Evaluarea cerințelor de certificare și supravegherea proceselor de testare și certificare
 • >   Indeplinirea altor atribuții conexe, așa cum sunt atribuite de conducere
 • >   Studii superioare tehnice - profil electric/energetic
 • >   Experiență: minim 3 ani într-unul dintre următoarele domenii: concepție tehnică, vânzări tehnice, dezvoltare sau management de proiect în industria fotovoltaică
 • >   Cunostinte foarte bune de operare PC (Microsoft Office, Excel, Word, Outook, Microsoft Teams, Power Point)
 • >   Atitudine proactivă în rezolvarea problemelor;
 • >   Gândirea analitică
 • >   Capacitatea de gestionare echipă multidiscilinară
 • >   Limba romana si engleza fluenta, alte limbi (avantaj)
 • >   Permis conducere categoria B

Specialist Procurare Achiziții

Departament Energie Verde

Oraș București

 • >   Dezvoltare contracte de livrare a energiei solare și a tacticilor de negociere a condițiilor favorabile
 • >   Construire relații strategice cu producători solari noi și existenți
 • >   Urmărire politici aferente și piețele energetice
 • >   Pregătire comenzi de achiziție și cereri de comandă
 • >   Verificare permanentă stocuri pentru asigurarea necesarului de comenzi
 • >   Comunicare răspunsuri pentru solicitările clienților și ale furnizorilor
 • >   Revizuire comenzi de achiziție pentru verificare acuratețe, terminologie și specificații
 • >   Pregătire, menținere și revizuire rapoarte de achiziție și prețuri
 • >   Urmărire stadiu cereri, contracte și comenzi
 • >   Analizare portofolii de energie pentru a oferi recomandări managementului în achizițiile de energie regenerabilă
 • >   Documentare în piață pentru situații de reglementări economice sau conexe
 • >   Studii superioare tehnice
 • >   Experiență: 3-5 ani, de preferat în domeniul pieței de energie, energie regenerabilă, distribuție de energie și/sau infrastructură de rețea
 • >   Constituie avantaj deținerea unui MBA
 • >   Excelente abilități interpersonale
 • >   Abilitatea de a stabili și de a menține relații profesionale durabile
 • >   Abilități de cercetare, negociere
 • >   Bune abilități de comunicare scrisă și verbală
 • >   Atenție la detalii
 • >   Cunoaștere tendințe în piața solară

Director Vânzari Energie Regenerabilă (PV, Racord, Eolian, Storage)

Departament Energie Verde

Oraș București

 • >   Creaza strategia de vanzari - tactici si plan de actiune - conform cu obiectivele financiare de dezvoltare
 • >   Identifica potențiali clienți noi, realizează primul contact, menține si dezvolta relația cu aceștia in direcția realizării si creșterii cifrei de afaceri
 • >   Identifica permanent oportunități in piața iar pentru fiecare oportunitate stabilește elemente tehnice, competitor, preturi, termene, stadiul actual
 • >   Mentine contactul cu clienții pe întreaga perioada a procesului de vânzare, respectiv întocmirea ofertei, licitare / negociere, contractare, livrare, încasare a contravalorii mărfurilor si serviciilor livrate, astfel încât sa se asigure un înalt grad de satisfacție al clientilor
 • >   Monitorizează ofertele transmise clienților si , postadjudecare, completează informațiile cu competitorii, oferta câștigătoare, atuurile ofertei câștigătoare ( solutie tehnica, furnizori, pret, informatii, )
 • >   Actualizeaza in permanenta baza de date cu clientii din zona de responsabilitate si transmite catre seful direct rapoartele agreate cu acesta ori stabilite prin proceduri instituite la nivelul companiei
 • >   Face propuneri pentru adoptarea si urmarirea de indicatori de performanta (KPIs) pentru activitatile operationale. Gestioneaza si sprijina analizarea si urmarirea indicatorilor de performanta
 • >   Selectează produse, sisteme sau servicii de energie solară pentru clienți în funcție de cerințele de energie, de condițiile amplasamentului sau de preț
 • >   Evaluează amplasamentele pentru a determina adecvarea pentru echipamente solare
 • >   Calculează producția potențială de rețele solare pentru site
 • >   Aduna în mod eficient date și utilizeaza informațiile pentru a crea campanii de marketing pentru a crea reclame pentru piețele de energie solară, precum și planuri promoționale
 • >   Studii superioare tehnice - profil electric
 • >   Experiență: 3-5 ani în inginerie de vânzări, pre-vânzare sau consultant cu sisteme de energie regenerabilă
 • >   Certificărilele în domeniul energiei regenerabile pot constitui un avantaj
 • >   Cunostinte foarte bune de operare PC (Microsoft Office, Excel, Word, Outook, Microsoft Teams, Power Point)
 • >   Capacitate de planificare si organizare
 • >   Capacitatea de negociere
 • >   Atitudine tehnică puternică, cu capacitatea de a înțelege funcționarea tehnică a liniei de produse și de a transmite beneficiile tehnice avansate ale produsului potențialilor clienți în termeni ușor de înțeles
 • >   Abordabil, adaptabil și orientat către soluții
 • >   Limba romana si engleza fluenta, alte limbi (avantaj)
 • >   Permis conducere categoria B

Muncitori calificați (Sudori, Vopsitori)

Divizia Confecții Metalice

Oraș Botoșani

Manager Ofertare

Divizia/Departament Produse Electrice

Oraș Botoșani

 • >   Repartizează optim cererile de ofertă către resursele cele mai competente din subordine în vederea atingerii și menținerii excelenței operaționale prin realizarea celor mai competitive oferte în conformitate cu cerințele clientului, optimizarea soluțiilor tehnice utilizate, respectarea termenelor de finalizare
 • >   Răspunde de utilizarea optimă a capacităților de ofertare și de corelarea permanentă a costurilor/cheltuielilor cu volumul și natura activităților generatoare de venituri
 • >   Gestionează resursele umane din subordine din punct de vedere al identificării nevoilor de instruire și asigurării formării continue a acestora, al fundamentării măsurilor de motivare și sancționare etc.
 • >   Dezvoltă și întreține un climat care încurajează dezvoltarea lucrului în echipă, onestitatea și încrederea
 • >   Răspunde de calitatea raportărilor periodice către superiori referitoare la performanța subprocesului coordonat și a rezultatelor obținute
 • >   Studii superioare tehnice (de preferință profil electric)
 • >   Experiență relevantă în managementul unei entități similare
 • >   Capacitate tehnică și inovativă avansată
 • >   Buna cunoaștere a pieței relevante, a clienților, a produselor și a concurenței
 • >   Bună înțelegere a mediului economic intern și extern și a tendințelor pieței
 • >   Capacitate de creare și menținere a unui mediu inovator și stimulativ
 • >   Orientarea către client și rezultat
 • >   Capacitate de planificare, organizare, coordonare și monitorizare
 • >   Dezvoltare personală continuă, orientare către performanță, tenacitate, determinare, motivare și implicare
 • >   Capacitatea de a lua decizii și de a-și asuma responsabilitatea pentru deciziile luate
 • >   Abilități pentru lucru în echipă
 • >   Abilități pentru negociere, diplomație, toleranță

Inginer Mecanic

Divizia/Departament Confecții Metalice/ Engineering

Oraș Botoșani (3 posturi)

 • >  Execuție proiect mecanic produs
 • >  Întocmire documentație după specificatia clientului
 • >  Desene de ansamblu și subansamble
 • >  Desene de repere
 • >  Nomenclator de material (BOM)
 • >  Desfășurate CAM
 • >  Stabilire cote critice
 • >  Detalii tehnice necesare tehnologilor specialiști
 • >  Cerințe de calitate
 • >  Transmitere și prelucrare cerințe client referitoare la gradul de protecție al produsului, acoperiri anticorozive (tip vopsea, grosime de strat)
 • >  Absolvent studii superioare tehnice de specialitate (inginerie mecanică)
 • >  Minime cunoștințe tehnologice, desen tehnic, asamblări demontabile și nedemontabile, releveu de piesă
 • >  Capacitate de realizare a desenelor 2D specifice domeniului de activitate în Autocad cu utilizarea corectă a elementelor standardizate în desenul tehnic
 • >  Modelare 3D în Solidworks cu accent pe modulul de prelucrare table Sheet Metal

Formular aplicare

Dorința de autodepășire și spiritul de echipă sunt principalele valori pe care se întemeiază succesul Electroalfa, de aceea sunt primele așteptări de la noii colegi.

Dacă ne împărtășești valorile și ești pregătit să te alături unui mediu ce combină excelența și rigoarea profesională cu grija față de comunitate, te încurajăm să completezi formularul de mai jos pentru a intra in contact cu noi.CV

.doc

Înainte de completarea și transmiterea formularului, am fost informat(ă) despre Politica de Confidențialitate și Securitate a prelucrării datelor cu character personal, declar că:

am peste 16 ani

sunt de accord cu prelucrarea datelor cu character personal

Doresc să primesc informatii pentru:

Promovare: oferte, noutati, recompense

Activități promoționale: concursuri, reclame, publicitate

Oportunități pentru studenți și absolvenți

Căutăm tineri doritori să pună în aplicare cunoștințele știintifice, economice, matematice și practice pentru a crea produse și servicii de top. Suntem nerăbdători să oferim din experiența noastră pentru a duce mai departe tradiția ingineriei din România.

Înscrie-te și tu în programele de internship de vară Electroalfa destinate studenților în ani terminali, masteranzilor și absolvenților!

Profile de interes:

>   Inginerie electrică
>   Automatizări
>   Inginerie mecanică

>   În primul rând profesioniștii Electroalfa îți vor prezenta businessul nostru și vei avea ocazia să vezi fabricile noastre de producție și spațiile de birouri. Un mentor te va prelua pentru a-ți prezenta atribuțiile postului pe care îl vei ocupa și îți va arăta cum să utilizezi softurile specializate de proiectare și cum se transpune în producție proiectul tehnic. În funcție de profil (electric sau mecanic), vei lucra ca inginer proiectant în cadrul Diviziei Echipamente Electrice sau al Diviziei Confecții Metalice.

>   Zilnic, îți vei desfășură activitatea alături de ceilalți interni, dar și de specialiștii Electroalfa de la care vei învăța cum se face cercetare, vei colecta informații și vei învăța, cu ajutorul unui mentor, dar și pe cont propriu, programe interne de proiectare (Solid Works, E-Plan).

>   Vei putea studia procesele specifice business-ului - ofertare, proiectare, lansare de produs, producție etc., dar vei avea și posibilitatea să realizezi mici proiecte tehnice: analiză cereri de ofertă, desene tehnice de producție, verificare conformități între desenul tehnic și produsul lansat în producție, asistare și colaborare cu operatorii din producție de pe liniile de asamblare- montatori sau electricieni.

>   Vei primi ajutor la orice solicitare și ne bazăm pe feedback-ul tău săptămânal în legătură cu activitatea pe care o desfășori. La finalul perioadei, vei participa la o sesiune de evaluare a competențelor dobândite în timpul programului, apoi vom discuta eventuale oferte de angajare.

>   Pe toată perioada internship-ului vei fi remunerat/ă

>   Vei lucra într-un cadru de lucru profesionist, în fabrici cu tehnologii moderne

>   Vei avea oportunitatea de a te dezvolta profesional alături de o echipă de specialiști

>   Vei dobândi experiență în proiectare electrică sau mecanică, planificare, producție, derulare de proiecte

>   Vei obține referințe valoroase din partea unei companii recunoscute pe plan național și internațional

>   Vei putea aplica pentru o bursă privată de studiu, în cadrul programul “Fabrica de Excelență” derulat de Fundația Alfa, Suflet și Energie

>   În cazul relocării, vei avea asigurate serviciile de cazare și masă

Te așteptăm în echipa Electroalfa!

Oportunități pentru elevi

Vrei să înveți și să te dezvolți în domeniul tehnic? Alătură-te echipei noastre de ucenici la Electroalfa.

Compania noastră îți oferă posibilitatea de a te califica într-o meserie tehnică, în cadrul programului „Școala de Ucenici”. Dacă ești absolvent al unei școli profesionale sau al unui liceu tehnic poți aplica pentru un loc în echipa de ucenici Electroalfa și ai acces la pregătire teoretică, dar și sesiuni practice în cadrul celor trei fabrici de producție.

Sub îndrumarea unor mentori dedicați, din cadrul echipei Electroalfa, te poți califica în următoarele meserii: electrician, lăcătuș, operator de mașini cu comandă numerică, vopsitor, sudor. Și pentru că vei fi membru al echipei Electroalfa, în calitate de ucenic, vei beneficia de salariu și un prânz zilnic la cantina noastră.

Ce trebuie să faci?

>  Aplică folosind formularul general de aplicare online sau
>  Trimite prin email CV și scrisoare de intenție la adresa jobs@electroalfa.ro

Te așteptăm în echipa Electroalfa!