Cariere - Electroalfa
Loading...
/Cariere
Cariere 2019-05-09T08:35:13+00:00

Am pornit la drum cu încredere și o viziune clară. Am evoluat ca business și am adus alături de noi oameni cu potențial, deschidere și cu dorința de a crea viitorul. Mecanismele de business dezvoltate sunt puse în mișcare de tineri ghidați de cei cu mai multă experiență, lucru care face ca Electroalfa să fie unul dintre angajatorii preferați la nivel zonal.

Promovăm valoarea umană și profesională, creăm un mediu de lucru dinamic și armonios, dar știm că valoarea nu exista prin ea însăși, ea trebuie cultivată și susținută. De aceea, suntem interesați să aducem în marea echipă Electroalfa oameni orientați spre adevăratele valori umane, etice și profesionale. Experiența vine odată cu practica.

Respect, perseverență, grijă
Respectul față de cei din jur, motivația internă de a fi mai buni și grija față de societate oferă încredere pe termen lung partenerilor noștri și perspective pozitive comunității din care facem parte. Doar prin menținerea acestui echilibru putem să ne numim profesioniști. Căutăm oameni conștienți că evoluția lor poate aduce evoluție întregii societăți.

Asumarea
Ne asumăm cu entuziasm acțiuni noi, credem în soluțiile de echipă și în ideile creative. Avem curajul de a accepta cele mai complexe proiecte și ne bucurăm atunci când reușim să demonstrăm că „da, se poate”. Învățăm când greșim, suntem alături de cei care au nevoie de un sfat și cerem sprijin atunci când nu găsim soluții. Funcționăm ca o familie și suntem mândri să simțim aceasta.

Gândește amplu
Evoluția vine atunci când depășim noi provocări. Dorim să avem alături oameni care gândesc în perspectivă, în beneficiul și dezvoltarea societății. Astăzi, o gândire de ansamblu, amplă, la nivel de echipă, reprezintă garanția performanței, găsirea soluției potrivite, la momentul potrivit, pentru partenerii de pretutindeni.

Ce oferim

Suntem unul dintre cei mai mari angajatori la nivel zonal, susținător al mediului educațional și al proiectelor de cercetare și dezvoltare destinate tinerei generații. De asemenea, am decis să implementăm propriul sistem de instruire și calificare a tinerilor absolvenți, prin derularea de programe de internship, practică și ucenicie.

Oferim cadrul necesar pentru dezvoltarea unei cariere profesionale, bazată pe permanentă învățare și acumulare de noțiuni noi. Suntem atenți la tot ce ne înconjoară și facem mereu investiții pentru a asigura o atmosferă plăcută și sănătoasă.

>   Sistem de acțiuni virtuale pentru recompensare performanță individuală
>   Bonus de proiect
>   Prime de sărbători
>   Sistem de recompensare a ideilor de îmbunătățire a proceselor și produselor
>   Cadou de ziua angajatului
>   Premii de excelență și de fidelitate (Gala Premiilor de Excelență)
>   Formare profesională gratuită prin organizarea de cursuri susținute de traineri interni și externi
>   Team-building-uri și evenimente corporate
>   Masă la cantina proprie/ tichete de masă

Posturile disponibile

Dorim să avem alături de noi oameni valoroși, prin a căror eforturi deosebite în cadrul echipei, să construiască un mediu în care se perpetuează potențialul uman.

Specialist Export

Divizia/Departament Echipamente Electrice/Export

Oraș București

 • >   Gestionarea și dezvoltarea bazei de date a clienților externi
 • >   Generarea rapoartelor privind clienții și furnizorii
 • >   Întocmirea rapoartelor comerciale (situații vânzări, situații achiziții)
 • >   Tehnoredactarea și transmiterea ofertelor (cereri de ofertă către furnizori | oferte tehnico-comerciale pentru clienți)
 • >   Întocmirea documentelor solicitate de către clienții externi
 • >   Implicarea în activitățile de marketing (participare la târguri, conferințe sau alte evenimente naționale și internaționale)
 • >   Însoțirea delegațiilor clienților externi în cadrul fabricilor de producție din Botoșani
 • >   Menținerea corespondenței zilnice cu clienții și furnizorii externi
 • >   Absolvent(ă) studii tehnice de specialitate (Specializare Inginerie Electrică)
 • >   Limba engleză la nivel avansat (scris și vorbit)
 • >   Constituie avantaj cunoașterea limbii franceze sau a altor limbi străine
 • >   Foarte bune abilități de operare PC (Microsoft Office - Excel, Power Point, Word, Internet, Outlook)
 • >   Inițiativă în realizarea sarcinilor și orientare spre atingerea obiectivelor
 • >   Experiență în relaționarea cu parteneri străini și activități de export (operațiuni comerciale, documentații)

Manager Proiect (Construcție Fabrică Medie Tensiune)

Divizia/Departament Fabrica de Medie Tensiune

Oraș Botoșani

 • >   Asigură organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii obiectivului de investiție „Fabrica de Medie Tensiune” și subproiectele aferente
 • >   Dezvoltare produs/proces prefabricate beton, cu aplicație imediată pe anvelopa Posturi de Transformare Compacte și Puncte de Conexiune
 • >   Dezvoltare procese: montaj electric și fabricație celule medie tensiune
 • >   Asigură coordonarea proiectului în toate aspectele acestuia precum: integrare, scop, planificare, cost, calitate, resurse, comunicare, risc, procurare și managementul părților interesate
 • >   Propune, alege și adapteaza setul de proceduri și formulare (metodologia) după care se va desfășura proiectul
 • >   Asigură căile de comunicare potrivită între diferiți participa
 • >   Întocmește planuri de lucru generale/lunare/trimestriale (grafice de execuție) și monitorizează respectarea implementării acestora
 • >   Supraveghează desfășurarea activităților conform planului de lucru
 • >   Facilitează cooperarea între membrii echipei/participanții implicați în cadrul proiectului
 • >   Absolvent(ă) studii superioare tehnice de specialitate (Specializarea Construcții sau Instalații)
 • >   Experiența în administrarea lucrărilor de construcții complexe constituie un avantaj (valoare lucrări peste 1 mil. Euro, minim trei proiecte finalizate)
 • >   Capacitate de planificare și organizare a activităților proprii
 • >   Experiență de lucru cu bugete
 • >   Abilități de supervizare și control a unei echipe mai mari de 5 oameni
 • >   Capacitate de lucru cu baze de date și instrumente de planificare și previziune
 • >   Capacitate de analiză și sinteză, luarea deciziilor
 • >   Capacitate de lucru cu dead-line-uri clar definite
 • >   Abilități de negociere

Inginer ofertare (rețele apă-canal/edilitare)

Divizia/Departament Echipamente Electrice

Oraș Botoșani

 • >   Realizează sarcinile specifice în activitatea de ofertare pentru atingerea obiectivelor de contractare
 • >   Analiza documentațiilor de licitație și solicitarea de completări, clarificări daca se impun
 • >   Transmiterea cererilor de ofertă către furnizori și analizarea acestora
 • >   Elaborarea ofertelor tehnice/financiare pentru participarea la licitatii în țară
 • >   Urmărește procedura de achiziție publică până la momentul adjudecării acesteia
 • >   Realizează oferta cu ajutorul programelor specializate sau pe baza unui sistem propriu de calcul în funcție de specificul fiecărei licitații și selectează cele mai avantajoase tehnologii/fluxuri/prețuri pentru proiectul respectiv
 • >   Realizează grafice de execuție, analize de preț și/sau cash-flow
 • >   Completează formulare/documente conform caietului de sarcini
 • >   Absolvent(ă) studii superioare tehnice de specialitate (Specializarea Construcții sau Instalații)
 • >   Experiența anterioară relevantă (minim 3-5 ani experiență pe un post similar)
 • >   Cunoștințe privind tehnologiile de execuție pentru alimentare cu apă, canalizare și/sau stații de epurare și/sau edilitare
 • >   Foarte bune abilități de operare PC (Microsoft Office - Excel, Power Point, Word, Internet, Outlook)

Inginer ofertare (îmbunătățiri funciare/mecanic)

Divizia/Departament Echipamente Electrice

Oraș Botoșani

 • >   Analiza documentațiilor de licitație și solicitarea de completări, clarificări dacă se impun
 • >   Transmiterea cererilor de ofertă către furnizori și analizarea acestora
 • >   Elaborarea ofertelor tehnice/financiare pentru participarea la licitatii în țară
 • >   Urmărește procedura de achiziție publică până la momentul adjudecării acesteia
 • >   Realizează oferta cu ajutorul programelor specializate sau pe baza unui sistem propriu de calcul în funcție de specificul fiecărei licitații și selectează cele mai avantajoase tehnologii/fluxuri/prețuri pentru proiectul respectiv
 • >   Realizează grafice de execuție, analize de preț și/sau cash-flow
 • >   Completează formulare/documente conform caietului de sarcini
 • >   Absolvent(ă) studii superioare tehnice de specialitate (Specializarea Inginerie Mecanică)
 • >   Cunoștințe limbă engleză (nivel mediu)
 • >   Foarte bune abilități de operare PC (Microsoft Office - Excel, Power Point, Word, Internet, Outlook)

Inginer ofertare (construcții edilitare și civile)

Divizia/Departament Echipamente Electrice

Oraș Botoșani

 • >   Analiza documentațiilor de licitație și solicitarea de completări, clarificări daca se impun
 • >   Transmiterea cererilor de ofertă către furnizori și analizarea acestora
 • >   Elaborarea ofertelor tehnice/financiare pentru participarea la licitatii în țară
 • >   Urmărește procedura de achiziție publică până la momentul adjudecării acesteia
 • >   Realizează oferta cu ajutorul programelor specializate sau pe baza unui sistem propriu de calcul în funcție de specificul fiecărei licitații și selectează cele mai avantajoase tehnologii/fluxuri/prețuri pentru proiectul respectiv
 • >   Realizează grafice de execuție, analize de preț și/sau cash-flow
 • >   Completează formulare/documente conform caietului de sarcini
 • >   Absolvent(ă) studii superioare tehnice de specialitate (Specializarea Construcții sau Instalații)
 • >   Cunoștințe privind tehnologiile de execuție pentru construcțiile edilitare
 • >   Experiența anterioară relevantă (minim 3-5 ani experiență pe un post similar)
 • >   Cunoștințe limba engleză (nivel mediu)
 • >   Foarte bune abilități de operare PC (Microsoft Office - Excel, Power Point, Word, Internet, Outlook)

Director Zonal Vânzări

Divizia/Departament Echipamente Electrice/ Vânzări

Oraș Cluj Napoca- 1 post; București- 1 post

 • >  Are în responsabilitate realizarea targetului stabilit pentru zona arondată
 • >  Identifică oportunități în zona de piață dată în responsabilitate, pe care le monitorizează atent
 • >  Cauta în permanență cele mai eficiente canale și modalități de prezentare a produselor și soluțiilor oferite de companie
 • >  Participă la licitații, negociază și semnează oferte și contracte comerciale cu clienții, în limitele de competență prestabilite
 • >  Constituie/ actualizează baza de date clienți pentru zona arondată
 • >  Pachet salarial personalizat, format din: salariu fix negociat, în funcție de experiența în domeniu; parte variabilă, în funcție de atingerea și depășirea target-ului agret; alte categorii de bonusuri avansate se discută după un an sau după atingerea target-ului alocat pentru un an
 • >  Training tehnic și comercial
 • >  Lucru într-o echipă tânără și dinamică
 • >   Participări la Team-building și cursuri de dezvoltare personală
 • >  Prime de sărbători
 • >  Ținută business anuală
 • >  Absolvent de studii superioare în domeniul electric
 • >  Experiență de lucru relevantă cu firme din domeniul furnizării de energie și firme autorizate ANRE
 • >  Capacitate de învățare și asimilare rapidă
 • >  Capacitate de analiză tehnică și comercială a informațiilor din piață
 • >  Abilități de lucru în echipă, dar și de a lucra independent
 • >  Capacitate bună de comunicare (scris și verbal) și relaționare
 • >  Abilități de comunicare- scris și verbal- în limba engleză
 • >  Permis de conducere categoria B

Șef Serviciu Mentenanță

Divizia/Departament Confecții Metalice

Oraș Botoșani

 • >  Coordonează activitatea de punere în funcțiune a utilajelor noi și a celor din dotare
 • >  Dezvoltă și menține relații de colaborare cu firmele specializate de service
 • >  Asigură realizarea circuitelor de alimentare cu energie electrică impuse de derularea unor proiecte, reamplasări de utilaje, efectuarea unor lucrări de investiții sau defecțiuni apărute în acest domeniu
 • >  Elaborează instrucțiuni de lucru conforme cu prescripțiile tehnice ale utilajelor, asigurând instruirea personalului deservent și urmărind respectarea acestora în procesul de producție
 • >  Fundamentează necesarul de materiale și piese de schimb pentru intervenții și reparații urmărind costurile
 • >  Studii medii, profil tehnic
 • >  Autorizație pentru lucrul în tensiuni de până la 20 kV
 • >  Experiență în domeniu 3-5 ani

Inginer Mecanic

Divizia/Departament Confecții Metalice/ Engineering

Oraș Botoșani- 3 posturi

 • >  Execuție proiect mecanic produs
 • >  Întocmire documentație după specificatia clientului:
 • >  Desene de ansamblu și subansamble
 • >  Desene de repere
 • >  Nomenclator de material (BOM)
 • >  Desfășurate CAM
 • >  Stabilire cote critice
 • >  Detalii tehnice necesare tehnologilor specialiști
 • >  Cerințe de calitate
 • >  Transmitere și prelucrare cerințe client referitoare la gradul de protecție al produsului, acoperiri anticorozive (tip vopsea, grosime de strat)
 • >  Absolvent studii superioare tehnice de specialitate (inginerie mecanică)
 • >  Minime cunoștințe tehnologice, desen tehnic, asamblări demontabile și nedemontabile, releveu de piesă
 • >  Capacitate de realizare a desenelor 2D specifice domeniului de activitate în Autocad cu utilizarea corectă a elementelor standardizate în desenul tehnic
 • >  Modelare 3D în Solidworks cu accent pe modulul de prelucrare table Sheet Metal

Formular aplicare

Dorința de autodepășire și spiritul de echipă sunt principalele valori pe care se întemeiază succesul Electroalfa, de aceea sunt primele așteptări de la noii colegi.

Dacă ne împărtășești valorile și ești pregătit să te alături unui mediu ce combină excelența și rigoarea profesională cu grija față de comunitate, te încurajăm să completezi formularul de mai jos pentru a intra in contact cu noi.CV

.doc

Am fost informat(ă) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar că am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

pentru promovare: oferte, noutăți, recompense

pentru activități promoționale: concursuri, reclame, publicitate

Oportunități pentru studenți și absolvenți

Căutăm tineri doritori să pună în aplicare cunoștințele știintifice, economice, matematice și practice pentru a crea produse și servicii de top. Suntem nerăbdători să oferim din experiența noastră pentru a duce mai departe tradiția ingineriei din România.

Înscrie-te și tu în programele de internship de vară Electroalfa destinate studenților în ani terminali, masteranzilor și absolvenților!

Profile de interes:

>   Inginerie electrică
>   Automatizări
>   Inginerie mecanică

>   În primul rând profesioniștii Electroalfa îți vor prezenta businessul nostru și vei avea ocazia să vezi fabricile noastre de producție și spațiile de birouri. Un mentor te va prelua pentru a-ți prezenta atribuțiile postului pe care îl vei ocupa și îți va arăta cum să utilizezi softurile specializate de proiectare și cum se transpune în producție proiectul tehnic. În funcție de profil (electric sau mecanic), vei lucra ca inginer proiectant în cadrul Diviziei Echipamente Electrice sau al Diviziei Confecții Metalice.

>   Zilnic, îți vei desfășură activitatea alături de ceilalți interni, dar și de specialiștii Electroalfa de la care vei învăța cum se face cercetare, vei colecta informații și vei învăța, cu ajutorul unui mentor, dar și pe cont propriu, programe interne de proiectare (Solid Works, E-Plan).

>   Vei putea studia procesele specifice business-ului - ofertare, proiectare, lansare de produs, producție etc., dar vei avea și posibilitatea să realizezi mici proiecte tehnice: analiză cereri de ofertă, desene tehnice de producție, verificare conformități între desenul tehnic și produsul lansat în producție, asistare și colaborare cu operatorii din producție de pe liniile de asamblare- montatori sau electricieni.

>   Vei primi ajutor la orice solicitare și ne bazăm pe feedback-ul tău săptămânal în legătură cu activitatea pe care o desfășori. La finalul perioadei, vei participa la o sesiune de evaluare a competențelor dobândite în timpul programului, apoi vom discuta eventuale oferte de angajare.

>   Pe toată perioada internship-ului vei fi remunerat/ă

>   Vei lucra într-un cadru de lucru profesionist, în fabrici cu tehnologii moderne

>   Vei avea oportunitatea de a te dezvolta profesional alături de o echipă de specialiști

>   Vei dobândi experiență în proiectare electrică sau mecanică, planificare, producție, derulare de proiecte

>   Vei obține referințe valoroase din partea unei companii recunoscute pe plan național și internațional

>   Vei putea aplica pentru o bursă privată de studiu, în cadrul programul “Fabrica de Excelență” derulat de Fundația Alfa, Suflet și Energie

>   În cazul relocării, vei avea asigurate serviciile de cazare și masă

Te așteptăm în echipa Electroalfa!

Oportunități pentru elevi

Vrei să înveți și să te dezvolți în domeniul tehnic? Alătură-te echipei noastre de ucenici la Electroalfa.

Compania noastră îți oferă posibilitatea de a te califica într-o meserie tehnică, în cadrul programului „Școala de Ucenici”. Dacă ești absolvent al unei școli profesionale sau al unui liceu tehnic poți aplica pentru un loc în echipa de ucenici Electroalfa și ai acces la pregătire teoretică, dar și sesiuni practice în cadrul celor trei fabrici de producție.

Sub îndrumarea unor mentori dedicați, din cadrul echipei Electroalfa, te poți califica în următoarele meserii: electrician, lăcătuș, operator de mașini cu comandă numerică, vopsitor, sudor. Și pentru că vei fi membru al echipei Electroalfa, în calitate de ucenic, vei beneficia de salariu și un prânz zilnic la cantina noastră.

Ce trebuie să faci?

>  Aplică folosind formularul general de aplicare online sau
>  Trimite prin email CV și scrisoare de intenție la adresa jobs@electroalfa.ro

Te așteptăm în echipa Electroalfa!