Cariere - Electroalfa
Loading...
/Cariere
Cariere 2019-03-12T14:27:21+00:00

Am pornit la drum cu încredere și o viziune clară. Am evoluat ca business și am adus alături de noi oameni cu potențial, deschidere și cu dorința de a crea viitorul. Mecanismele de business dezvoltate sunt puse în mișcare de tineri ghidați de cei cu mai multă experiență, lucru care face ca Electroalfa să fie unul dintre angajatorii preferați la nivel zonal.

Promovăm valoarea umană și profesională, creăm un mediu de lucru dinamic și armonios, dar știm că valoarea nu exista prin ea însăși, ea trebuie cultivată și susținută. De aceea, suntem interesați să aducem în marea echipă Electroalfa oameni orientați spre adevăratele valori umane, etice și profesionale. Experiența vine odată cu practica.

Respect, perseverență, grijă
Respectul față de cei din jur, motivația internă de a fi mai buni și grija față de societate oferă încredere pe termen lung partenerilor noștri și perspective pozitive comunității din care facem parte. Doar prin menținerea acestui echilibru putem să ne numim profesioniști. Căutăm oameni conștienți că evoluția lor poate aduce evoluție întregii societăți.

Asumarea
Ne asumăm cu entuziasm acțiuni noi, credem în soluțiile de echipă și în ideile creative. Avem curajul de a accepta cele mai complexe proiecte și ne bucurăm atunci când reușim să demonstrăm că „da, se poate”. Învățăm când greșim, suntem alături de cei care au nevoie de un sfat și cerem sprijin atunci când nu găsim soluții. Funcționăm ca o familie și suntem mândri să simțim aceasta.

Gândește amplu
Evoluția vine atunci când depășim noi provocări. Dorim să avem alături oameni care gândesc în perspectivă, în beneficiul și dezvoltarea societății. Astăzi, o gândire de ansamblu, amplă, la nivel de echipă, reprezintă garanția performanței, găsirea soluției potrivite, la momentul potrivit, pentru partenerii de pretutindeni.

Ce oferim

Suntem unul dintre cei mai mari angajatori la nivel zonal, susținător al mediului educațional și al proiectelor de cercetare și dezvoltare destinate tinerei generații. De asemenea, am decis să implementăm propriul sistem de instruire și calificare a tinerilor absolvenți, prin derularea de programe de internship, practică și ucenicie.

Oferim cadrul necesar pentru dezvoltarea unei cariere profesionale, bazată pe permanentă învățare și acumulare de noțiuni noi. Suntem atenți la tot ce ne înconjoară și facem mereu investiții pentru a asigura o atmosferă plăcută și sănătoasă.

>   Sistem de acțiuni virtuale pentru recompensare performanță individuală
>   Bonus de proiect
>   Prime de sărbători
>   Sistem de recompensare a ideilor de îmbunătățire a proceselor și produselor
>   Cadou de ziua angajatului
>   Premii de excelență și de fidelitate (Gala Premiilor de Excelență)
>   Formare profesională gratuită prin organizarea de cursuri susținute de traineri interni și externi
>   Team-building-uri și evenimente corporate
>   Masă la cantina proprie/ tichete de masă

Posturile disponibile

Dorim să avem alături de noi oameni valoroși, prin a căror eforturi deosebite în cadrul echipei, să construiască un mediu în care se perpetuează potențialul uman.

Manager IT

Divizia/Departament IT

Oraș Botoșani

 • >  Planifică, coordonează și urmărește activitățile și proiectele Departamentului IT, în conformitate cu prioritățile companiei
 • >  Cunoaște și înțelege procesele companiei, modul în care sunt acestea mapate în ERP-ul utilizat și asigură consultanță pentru dezvoltări de soft ulterioare
 • >  Propune și urmărește încadrarea în bugetul de cheltuieli și investiții la nivelul Departamentului IT
 • >  Asigură, alături de programator, dezvoltarea aplicațiilor de soft intern sau extern, în baza unor specificații existente
 • >  La solicitarea celorlalte departamente/divizii, participă la definirea proiectelor din domeniul de compentență al Departamentului IT
 • >  Asigură elaborarea caietelor de sarcini, a specificațiilor tehnice pentru achiziția de produse și servicii IT
 • >  Asigură dialogul cu furnizorii de produse și servicii IT pe perioada derulării contractelor cu aceștia
 • >  Asigură, alături de administratorul de rețea, un grad ridicat de funcționalite a infrastructurii IT (atât la sediile din Botoșani, cât și în filialele din țară)
 • >  Asigură implementarea și respectarea politicii de back-up și recovery din cadrul companiei
 • >  Asigură creșterea calității și securității infrastructurii prin derularea de proiecte validate cu superiorul ierarhic
 • >  Asigură respectarea Standardelor și procedurilor de lucru stabilite la nivelul Departamentului IT sau la nivel de companie
 • >  Întocmește periodic rapoartele agreate cu șeful direct sau alți membri ai echipei de top management
 • >  Studii universitare în domeniul IT, cu specializarea: Ingineria sistemelor, calculatoarelor și tehnologia informatiei, Informatică; Inginerie electrică, electronică și telecomunicații; Cibernetică, statistică și informatică economică
 • >  Calificări/Specializări /Instruiri necesare: MS Office (Word, Excel, Power Point); Limbaje de programare SQL, PL/SQL; Sisteme de gestiune baze de date relaționale (ORACLE); Sisteme de operare Microsoft WINDOWS și/sau LINUX, rețele de calculatoare
 • >  Constituie avantaj cunoașterea unui instrument de dezvoltare pentru aplicații web
 • >  Abilități foarte bune de planificare și organizare
 • >  Capacitate de analiză, sinteză și rezolvarea problemelor
 • >  Spirit autodidact, capacitate de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite
 • >  Inițiativă în realizarea sarcinilor și orientare spre atingerea obiectivelor
 • >  Capacitate de lucru în echipă, comunicare și interrelaționare
 • >  Cunoștințe de limba engleză, nivel mediu

Asistent Manager

Divizia/Departament Kaizen

Oraș Botoșani

 • >  Asigură suport în activitatea curentă a departamentului
 • >  Gestionează agenda de întâlniri și întocmește situații și rapoarte la solicitarea superiorului ierarhic
 • >  Gestionează planificarea spațiilor de întâlniri și desfășoară activități de protocol
 • >  Distribuie și arhivează corespondența pe criterii care să permită o identificare eficace și acces rapid la informații
 • >  Păstrează în ordine toate documentele și corespondența specifică
 • >  Gestionează documentele de interes general primite
 • >  Păstrează confidențialitatea tuturor datelor la care are acces
 • >  Întocmește și urmărește comanda produselor de necesitate internă
 • >  Absolvent studii superioare, promoția 2017/2018
 • >  Foarte bune abilități operare PC (Microsoft Office)
 • >  Atitudine pozitivă, prezență agreabilă și calmă
 • >  Abilități dezvoltate de comunicare scrisă și verbală
 • >  Seriozitate și responsabilitate
 • >  Persoană ordonată, organizată și punctuală
 • >  Capacitate de planificare și prioritizare
 • >  Cunoștințe limba engleză

Director Zonal Vânzări

Divizia/Departament Echipamente Electrice/ Vânzări

Oraș Cluj Napoca- 1 post; București- 1 post

 • >  Are în responsabilitate realizarea targetului stabilit pentru zona arondată
 • >  Identifică oportunități în zona de piață dată în responsabilitate, pe care le monitorizează atent
 • >  Cauta în permanență cele mai eficiente canale și modalități de prezentare a produselor și soluțiilor oferite de companie
 • >  Participă la licitații, negociază și semnează oferte și contracte comerciale cu clienții, în limitele de competență prestabilite
 • >  Constituie/ actualizează baza de date clienți pentru zona arondată
 • >  Pachet salarial personalizat, format din: salariu fix negociat, în funcție de experiența în domeniu; parte variabilă, în funcție de atingerea și depășirea target-ului agret; alte categorii de bonusuri avansate se discută după un an sau după atingerea target-ului alocat pentru un an
 • >  Training tehnic și comercial
 • >  Lucru într-o echipă tânără și dinamică
 • >   Participări la Team-building și cursuri de dezvoltare personală
 • >  Prime de sărbători
 • >  Ținută business anuală
 • >  Absolvent de studii superioare în domeniul electric
 • >  Experiență de lucru relevantă cu firme din domeniul furnizării de energie și firme autorizate ANRE
 • >  Capacitate de învățare și asimilare rapidă
 • >  Capacitate de analiză tehnică și comercială a informațiilor din piață
 • >  Abilități de lucru în echipă, dar și de a lucra independent
 • >  Capacitate bună de comunicare (scris și verbal) și relaționare
 • >  Abilități de comunicare- scris și verbal- în limba engleză
 • >  Permis de conducere categoria B

Șef Serviciu Mentenanță

Divizia/Departament Confecții Metalice

Oraș Botoșani

 • >  Coordonează activitatea de punere în funcțiune a utilajelor noi și a celor din dotare
 • >  Dezvoltă și menține relații de colaborare cu firmele specializate de service
 • >  Asigură realizarea circuitelor de alimentare cu energie electrică impuse de derularea unor proiecte, reamplasări de utilaje, efectuarea unor lucrări de investiții sau defecțiuni apărute în acest domeniu
 • >  Elaborează instrucțiuni de lucru conforme cu prescripțiile tehnice ale utilajelor, asigurând instruirea personalului deservent și urmărind respectarea acestora în procesul de producție
 • >  Fundamentează necesarul de materiale și piese de schimb pentru intervenții și reparații urmărind costurile
 • >  Studii medii, profil tehnic
 • >  Autorizație pentru lucrul în tensiuni de până la 20 kV
 • >  Experiență în domeniu 3-5 ani

Inginer Mecanic

Divizia/Departament Confecții Metalice/ Engineering

Oraș Botoșani- 3 posturi

 • >  Execuție proiect mecanic produs
 • >  Întocmire documentație după specificatia clientului:
 • >  -desene de ansamblu și subansamble
 • >  -desene de repere
 • >  -nomenclator de material (BOM)
 • >  -desfășurate CAM
 • >  -stabilire cote critice
 • >  -detalii tehnice necesare tehnologilor specialiști
 • >  -cerințe de calitate
 • >  Transmitere și prelucrare cerințe client referitoare la gradul de protecție al produsului, acoperiri anticorozive (tip vopsea, grosime de strat)
 • >  Absolvent studii superioare tehnice de specialitate (inginerie mecanică)
 • >  Minime cunoștințe tehnologice, desen tehnic, asamblări demontabile și nedemontabile, releveu de piesă
 • >  Capacitate de realizare a desenelor 2D specifice domeniului de activitate în Autocad cu utilizarea corectă a elementelor standardizate în desenul tehnic
 • >  Modelare 3D în Solidworks cu accent pe modulul de prelucrare table Sheet Metal

Formular aplicare

Dorința de autodepășire și spiritul de echipă sunt principalele valori pe care se întemeiază succesul Electroalfa, de aceea sunt primele așteptări de la noii colegi.

Dacă ne împărtășești valorile și ești pregătit să te alături unui mediu ce combină excelența și rigoarea profesională cu grija față de comunitate, te încurajăm să completezi formularul de mai jos pentru a intra in contact cu noi.CV

.doc

Am fost informat(ă) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar că am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

pentru promovare: oferte, noutăți, recompense

pentru activități promoționale: concursuri, reclame, publicitate

Oportunități pentru studenți și absolvenți

Căutăm tineri doritori să pună în aplicare cunoștințele știintifice, economice, matematice și practice pentru a crea produse și servicii de top. Suntem nerăbdători să oferim din experiența noastră pentru a duce mai departe tradiția ingineriei din România.

Înscrie-te și tu în programele de internship de vară Electroalfa destinate studenților în ani terminali, masteranzilor și absolvenților!

Profile de interes:

>   Inginerie electrică
>   Automatizări
>   Inginerie mecanică

>   În primul rând profesioniștii Electroalfa îți vor prezenta businessul nostru și vei avea ocazia să vezi fabricile noastre de producție și spațiile de birouri. Un mentor te va prelua pentru a-ți prezenta atribuțiile postului pe care îl vei ocupa și îți va arăta cum să utilizezi softurile specializate de proiectare și cum se transpune în producție proiectul tehnic. În funcție de profil (electric sau mecanic), vei lucra ca inginer proiectant în cadrul Diviziei Echipamente Electrice sau al Diviziei Confecții Metalice.

>   Zilnic, îți vei desfășură activitatea alături de ceilalți interni, dar și de specialiștii Electroalfa de la care vei învăța cum se face cercetare, vei colecta informații și vei învăța, cu ajutorul unui mentor, dar și pe cont propriu, programe interne de proiectare (Solid Works, E-Plan).

>   Vei putea studia procesele specifice business-ului - ofertare, proiectare, lansare de produs, producție etc., dar vei avea și posibilitatea să realizezi mici proiecte tehnice: analiză cereri de ofertă, desene tehnice de producție, verificare conformități între desenul tehnic și produsul lansat în producție, asistare și colaborare cu operatorii din producție de pe liniile de asamblare- montatori sau electricieni.

>   Vei primi ajutor la orice solicitare și ne bazăm pe feedback-ul tău săptămânal în legătură cu activitatea pe care o desfășori. La finalul perioadei, vei participa la o sesiune de evaluare a competențelor dobândite în timpul programului, apoi vom discuta eventuale oferte de angajare.

>   Pe toată perioada internship-ului vei fi remunerat/ă

>   Vei lucra într-un cadru de lucru profesionist, în fabrici cu tehnologii moderne

>   Vei avea oportunitatea de a te dezvolta profesional alături de o echipă de specialiști

>   Vei dobândi experiență în proiectare electrică sau mecanică, planificare, producție, derulare de proiecte

>   Vei obține referințe valoroase din partea unei companii recunoscute pe plan național și internațional

>   Vei putea aplica pentru o bursă privată de studiu, în cadrul programul “Fabrica de Excelență” derulat de Fundația Alfa, Suflet și Energie

>   În cazul relocării, vei avea asigurate serviciile de cazare și masă

Te așteptăm în echipa Electroalfa!

Oportunități pentru elevi

Vrei să înveți și să te dezvolți în domeniul tehnic? Alătură-te echipei noastre de ucenici la Electroalfa.

Compania noastră îți oferă posibilitatea de a te califica într-o meserie tehnică, în cadrul programului „Școala de Ucenici”. Dacă ești absolvent al unei școli profesionale sau al unui liceu tehnic poți aplica pentru un loc în echipa de ucenici Electroalfa și ai acces la pregătire teoretică, dar și sesiuni practice în cadrul celor trei fabrici de producție.

Sub îndrumarea unor mentori dedicați, din cadrul echipei Electroalfa, te poți califica în următoarele meserii: electrician, lăcătuș, operator de mașini cu comandă numerică, vopsitor, sudor. Și pentru că vei fi membru al echipei Electroalfa, în calitate de ucenic, vei beneficia de salariu și un prânz zilnic la cantina noastră.

Ce trebuie să faci?

>  Aplică folosind formularul general de aplicare online sau
>  Trimite prin email CV și scrisoare de intenție la adresa jobs@electroalfa.ro

Te așteptăm în echipa Electroalfa!