Certificări - Electroalfa
Loading...
//Certificări
Certificări 2018-04-11T14:35:55+00:00

Un sfert de secol de activitate neîntreruptă și experiența oferită clienților de pretutindeni este cea mai de preț certificare a Grupului Electroalfa. În plus, cultul calității, declarat și asumat de toată echipa Electroalfa, a condus la utilizarea celor mai avansate tehnologii în fluxurile de producție, fapt confirmat de certificatele obținute la nivel național și internațional.

Din dorința de a crea cele mai performante produse și de a fi în pas cu evoluțiile tehnologice, compania Electroalfa a implementat și menține în funcțiune un Sistem de Management Integrat, care îndeplinește cerințele standardelor de referință SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008, sistem evaluat și certificat de organismele de certificare SRAC CERT și ESQ CERT.

Electroalfa deține:

› Atestate Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE): A, A3, B, C1B, C2B, E1, E2, F
› Accept de parteneriat în lista de furnizori Electrica pentru livrarea de produse și servicii nereglementate în domeniul: produse (echipamente electrice de joasă si medie tensiune; posturi de transformare compacte în anvelopă de beton), servicii (antreprenor general pentru realizarea de proiecte „la cheie” în domeniul: proiectare, execuție, reparare, modernizare rețele electrice, stații și posturi transformare la tensiuni de 0,4-110 kV)
Autorizație Autoritatea Feroviară Română (AFER) pentru furnizarea următoarelor categorii de produse și/sau servicii feroviare: echipamente electrice de joasă și medie tensiune, lucrări de construcții- montaj, modernizări și reparații capitale instalații de energoalimentare
Autorizație Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) pentru efectuarea de activități aeronautice civile în domeniul aeroportuar
Autorizație Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru activități de îmbunătățiri funciare (lucrări de construcții-montaj și instalații-montaj) pe terenuri agricole
Autorizație IGSU-CNSIPC pentru efectuarea lucrărilor de proiectare, instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu/ sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor
Licență IGPR-DPOP pentru efectuarea de activități de proiectare, instalare, întreținere sisteme de alarmare împotriva efracție

Certificări

ISO 9001

IQ NET 9001

ISO 14001

IQ NET 14001

OHSAS 18001

OHSAS 18001

9001- Electro Alfa CM

14001- Electro Alfa CM

18001- Electro Alfa CM

Autorizații

AFER

AACR

MADR

BV MODE II SCHEME

IGPSU-1

IPGPSU-2

IPGPSU-3

IPGPSU-4

Atestate

ANRE TIP A

ANRE TIP A3

ANRE TIP 2CB E1E2

ANRE TIP C1B

ANRE B F