Un sfert de secol de activitate neîntreruptă și experiența oferită clienților de pretutindeni este cea mai de preț certificare a Grupului Electroalfa. În plus, cultul calității, declarat și asumat de toată echipa Electroalfa, a condus la utilizarea celor mai avansate tehnologii în fluxurile de producție, fapt confirmat de certificatele obținute la nivel național și internațional.

Din dorința de a crea cele mai performante produse și de a fi în pas cu evoluțiile tehnologice, compania Electroalfa a implementat și menține în funcțiune un Sistem de Management Integrat, care îndeplinește cerințele standardelor de referință SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008, sistem evaluat și certificat de organismele de certificare SRAC CERT și ESQ CERT.

Electroalfa deține:

› Atestate Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE): A3, E1 și E2
Autorizație Autoritatea Feroviară Română (AFER) pentru furnizarea următoarelor categorii de produse și/sau servicii feroviare: echipamente electrice de joasă și medie tensiune, lucrări de construcții- montaj, modernizări și reparații capitale instalații de energoalimentare
Autorizație Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru activități de îmbunătățiri funciare (lucrări de construcții-montaj și instalații-montaj) pe terenuri agricole
Autorizație IGSU-CNSIPC pentru efectuarea lucrărilor de proiectare, instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu

Certificări

ISO 9001 – SRAC

ISO 9001 – IQ NET

ISO 14001 – SRAC

ISO 14001 – IQ NET

OHSAS 18001 – SRAC

OHSAS 18001 – IQ NET

9001- Electro Alfa CM

14001- Electro Alfa CM

18001- Electro Alfa CM

Autorizații

AFER

AGREMENT TEHNIC FEROVIAR

MADR

IGSU – 1

IGSU – 2

Atestate

ANRE TIP A3

ANRE TIP E1

ANRE TIP E2