Utilități publice-furnizare gaze naturale

Beneficiar/Client

Proiecte

Produse livrate

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.

Modernizare stații de comprimare a gazelor naturale: Lunca, Bazna, Filitelnic, Urziceni

Celule electrice de medie tensiune pentru distribuţia primară

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT NATURALE TRANSGAZ S.A.

Exploatarea teritorială Brașov- STC Sinca

Exploatarea teritorială Bacău- STC Onești

Exploatarea teritorială Arad- STC Vântu de Jos

Tablou general de distribuție până la 5000A, PC/MCC de tip DISMOD

Utilități publice-transport petrolier

Beneficiar/Client

Proiecte

Produse livrate

CONPET S.A.

Reabilitatarea Sistemului Național de Transport al țițeiului din România

Modernizare alimentare cu energie electrică Rampe

Reabilitatarea Sistemului Național de Transport al țițeiului din România

Modernizare alimentare cu energie electrică Rampe

Dulapuri pentru acționări și automatizări industriale

Utilități publice-stații de pompare și stații de irigații

Beneficiar/Client

Proiecte

Produse livrate

AQUASERV S.A.

Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a sistemului de canalizare: SP 1, 2, 3 and SPAU 1, 2, 3 Baia Mare SPAU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and SPAU S1 Vișeul de Sus SP1, 2, 3 Cihei, SP1, 2, 3, 4,5 Cordău și SP1 Rontau (comuna Sînmartin) SP Verii 4, SP Trebely, SP Aquaserv Târgu Mureș

Dulapuri pentru acționări și automatizări industriale

Tablouri de distribuție principale și secundare

Echipamente electrice de distribuție în sistemele energetice

APA CANALS.A.

Extindere și modernizare stații de epurare:
WWTP2 Galați
WWTP Pechea
WWTP Liești

Dulapuri pentru acționări și automatizări industriale

Tablouri de distribuție principale și secundare

Echipamente electrice de distribuție în sistemele energetice

HIDROCONSTRUCȚIA 2013 SRL

Reabilitarea sistemului de irigare Chircani Zărnești (Republica Moldova)

Dulapuri pentru acționări și automatizări industriale

Utilități publice-alimentare cu apă și canalizare

Beneficiar/Client

Proiecte

Produse livrate

COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

Sistem de alimentare cu apă comuna Poduri
Stația de pompare Caraboaia

Celule electrice de medie tensiune pentru distribuţia primară

Tablou general de distribuție până la 5000A, PC/MCC de tip DISMOD

AQUABIS S.A. Bistriţa-Năsăud

Stația de epurare Bistrița

Tablou general de distribuție până la 5000A, PC/MCC de tip DISMOD

APA NOVA BUCUREȘTI (GRUPUL VEOLIA)

Alimentare cu apă a Municipiului București din sursa Argeș- Ogrezeni

Tablou general de distribuție până la 5000A, PC/MCC de tip DISMOD

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A ÎMBUNĂTĂȚIRILOR FUNCIARE

Reabilitarea Stației de pompare SPA Km 166 și a Stației de repompare SRP 2 PISC - Sistem Terasa Brăilei, Sucursala Teritorială Argeș - Ialomița - Siret

Reabilitarea Stației de pompare SPP LUNCA II, Sucursala Teritorială Olt -Argeș

Reabilitarea Staþiei de pompare SPA CAMA (staþie plutitoare de pompare 5176), Sucursala Teritorială Olt -Argeș

Modernizarea alimentării cu energie electrică a Stațiilor de pompare-desecare din județul Timiș, Sucursala Teritorială ANIF Timiș- Mureș inferior

Celule electrice de medie tensiune pentru distribuţia primară

Tablou general de distribuție până la 5000A, PC/MCC de tip DISMOD

Dulapuri pentru acționări și automatizări industriale

SOCIETATEA NAȚIONALĂ ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

Sucursala Vlasca- Teleorman: Modernizare alimentare cu energie electrică 10 stații de pompare

Sucursala București: Modernizare alimentare cu energie electrică 4 stații de pompare

Sucursala Siret: Modernizare alimentare cu energie electrică 2 stații de pompare

Tablou general de distribuție până la 5000A, PC/MCC de tip DISMOD

Cercetare

Beneficiar/Client

Proiecte

Produse livrate

ELCOMEX IEA SA

Laser Măgurele (Infrastructura Luminii Extreme - Fizică Nucleară (ELI-NP)

Tablouri de distributie de joasa tensiune de tip PC/MCC Sivacon S8 (partener licentiat Siemens)

Transport

Beneficiar/Client

Proiecte

Produse livrate

SOCIETATEA DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREȘTI METROREX S.A.

MAGISTRALELE 1, 2, 3, 4, 5

Tablouri de distribuție principale și secundare

Celule electrice de medie tensiune pentru distribuţia secundară

metrorex 01
metrorex 02

ISAF (SOCIETATEA DE SEMNALIZĂRI ȘI AUTOMATIZĂRI FEROVIARE S.A.

Electrificarea liniei de cale ferată Doaga- Tecuci Barboși

Tablou general de distribuție până la 5000A, PC/MCC de tip DISMOD

ALSTOM TRANSPORT SA

Coslariu, Simeria, Blandiana, Aurel Vlaicu, Vântu, Sibot, Orăștie

Tablou general de distribuție până la 5000A, PC/MCC de tip DISMOD

Telecomunicații

Beneficiar/Client

Proiecte

Produse livrate

CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICAȚII S.R.L.

Extensia și consolidarea infrastructurii de comunicații WAN-ATM a Serviciului de Telecomunicații Speciale la nivelul orașelor
Instalare staţii de bază WiMAX 802.16e şi a legăturilor radioreleu Ethernet în banda 7 GHz

Surse de electro-alimentare c.c. și c.a. pentru echipamente GSM

UPC ROMANIA SRL

Outdoor UPC Romania

Surse de electro-alimentare c.c. și c.a. pentru echipamente GSM

HUAWEI TECHNOLOGIES SRL

Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate

Surse de electro-alimentare c.c. și c.a. pentru echipamente GSM

VODAFONE ROMÂNIA SA

Contracte cadru

Surse de electro-alimentare c.c. și c.a. pentru echipamente GSM