Inaugurarea proiectului Sistem Fotovoltaic pentru autoconsum în Fabrica Confecții Metalice: Un pas important către sustenabilitate

Electroalfa anunta finalizarea proiectului ,,PROIECTARE ȘI EXECUȚIE – Sistem fotovoltaic pentru autoconsum, în incinta FABRICII ELECTRO ALFA CM BOTOȘANI”, cod SMIS: 160950. Proiectul este cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 11 – Masuri de imbunatatire a eficienței energetice și de stimulare a utilizarii energiei din surse regenerabile.

Valoarea totala a proiectului: 2.421.371,41 LEI, din care valoarea cofinantarii FC: 725.758,91 LEI.

Autoritatea de Management: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene.

Organismul Intermediar: Direcția Regională Infrastructură Bacău.

Proiectul s-a implementat in Municipiul Botosani, strada Calea Nationala, nr. 30E, judetul Botosani, intr-o perioada de 8 luni, de la data de 27.03.2023 avand ca data maxima de finalizare 30.11.2023.

Obiectivul general al proiectului: Cresterea gradului de independență energetică al Electro Alfa CM prin producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru consum propriu.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raportate la economiile de energie realizate ca urmare a implementării investiției, cu cel putin 133,5 in anul 1 de durabilitate a investiției.

2. Crearea unui Sistem fotovoltaic cu putere instalată de 396,45 Kwp in cadrul Electro Alfa CM pentru autoconsum, până la 31.11.2023.

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului:

R1. O documentație de finantare dezvoltata si depusă in cadrul apelului de proiecte

R2. O documentație de atribuire pentru achiziție sistem fotovoltaic pentru autonconsum elaborată

R3. Trei contracte incheiate pentru buna desfășurare a proiectului

R4. Un sistem fotovoltaic pentru autoconsum receptionat si pus in funcțiune

R5. O campanie de informare publicitate aferentă proiectului, realizată până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului

R6. Un raport de audit financiar extern, realizat până la finele perioadei de implementare a proiectului

R7. Un proiect implementat conform cerintelor ghidului si proiectului propus, in limitele de timp, cost si resurse