Producție - Centrale termice

Beneficiar/Client

Proiecte

Descriere

Partener

Valoare (EURO)

MUNICIPIUL BOTOȘANI

Implementare proiect la sursa CET Botosani

Proiectare şi execuţie lucrări de reabilitare şi modernizare:
-montare motoare termice 4,4 Mwe/ 3,5 MWt
-montare cazane apă fierbinte 52 Mwt 120/70˚C
-sistem detecţie incendiu
-instalaţii tehnologice mecanice
-instalaţii pentru automatizări
-instalaţii telecomunicaţii şi curenţi slabi
-instalaţii tratare apă
-lucrări de rezistenţă şi arhitectură
-instalaţii aferente construcţiilor
-lucrări hidrotehnice
-producție, livrare și punere în funcțiune:
celule electrice de medie tensiune pentru distribuția primară, tablouri de distribuție principale și secundare, tablouri generale de distribuție până la 5000A, PC/MCC de tip DISMOD

ELSACO

14.300.000

cet botosani 01
cet botosani 02
cet botosani 03

Producție - Hidrocentrale

Beneficiar/Client

Proiecte

Descriere

Partener

Valoare (EURO)

VOITH HYDRO SRL
(GRUPUL Voith GmbH & Co GERMANIA)

Modernizare Stație Bănești - Florești

Productie, livrare și punere in funcțiune: dulapuri pentru acționari și automatizări industriale
Montare cabluri pentru comenzi și semnalizări de echipamente
Verificări profilactice, parametrizare relee la cele trei stații:
Bănești, Florești 1, Florești 2

470.000

HIDROELECTRICA SA - SUCURSALA HIDROCENTRALE PORȚILE DE FIER DROBETA TRUNU SEVERIN

Echipament electric pentru reparație capitale
Stație de servicii generale 6kV - CHE Porțile de Fier I
Echipament electric pentru reparație capitală Instalații de alimentare și distribuție 220Vcc - CHE Porțile de Fier I

Proiectare și executie:
Productie, livrare și punere in functiune:
celule electrice de medie tensiune pentru distribuția primară, dulapuri de servicii pentru curent alternativ și curent continuu, dulapuri pentru acționări și automatizări industriale
Înlocuire cabluri electrice si de control
Setarea și parametrizarea releelor electronice din celulele de 6kV

980.000

Producție - Fotovoltaice

Beneficiar/Client

Proiecte

Descriere

Partener

Valoare (EURO)

ORAȘUL MIZIL

Construcție și montaj centrală fotovoltaică în cadrul proiectului “Centrală fotovoltaică de producere a energiei electrice din conversia energiei solare în Orasul Mizil, județul Prahova”

Lucrări de construcții de centrale electrice Module solare fotovoltaice
Lucrări de amenajare a terenului
Lucrări de conexiuni electrice

5.450.000

Distribuție

Beneficiar/Client

Proiecte

Descriere

Partener

Valoare (EURO)

DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA (GRUPUL CEZ)

Modernizare staţii de transformare 110/20 kv:
Valea Mare (județul Gorj)
Bârsești (județul Gorj)
Basarabi (județul Dolj)
Alunu (județul Vâlcea)
Berbești (județul Vâlcea)
Lupoaia (județul Gorj)
Corabia (județul Olt)
Brezoi, (județul Vâlcea)
Jiblea (județul Dolj)
Almaj (județul Dolj)

Proiectare lucrări de construcţii şi instalaţii electrice
Stație electrică de transformare
Sisteme și dispozitive de supraveghere și de securitate
Lucrări de instalare de sisteme de alarmă împotriva incendiilor
Lucrări de construcții linii electrice
Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
Producție, livrare și punere în funcțiune:
celule electrice de medie tensiune pentru distribuția primară și secundară, dulapuri de comandă, semnalizare, protecție și SCADA pentru stații de transformare 110/20(6)kV, dulapuri de servicii pentru curent alternativ și curent continuu.

13.000.000

oltenia cez 01
oltenia cez 02
oltenia cez 03

SDEE TRANSILVANIA NORD S.A. (GRUPUL ELECTRICA)

Creșterea siguranței și continuității în alimentarea consumatorilor din Municipul Marghita

Lucrari de construcții și de modernizare stație electrică
Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
Producție, livrare și punere în funcțiune:
Dulapuri de servicii proprii de curent alternativ si curent continuu
Echipamente electrice de distributie in sistemele energetice
Dulapuri de comanda, semnalizare si protectie pentru statiile de transformare 110/20(6)kV

660.000

Modernizare stație 110 kV/20kV Marghita, județul Bihor

Lucrari de instalare electrică aparate de distribuție
Producție, livrare și punere în funcțiune: Celule electrice de medie tensiune pentru distribuția primară
Servicii de proiectare tehnică pentru procese și producție industriale

630.000

sdee nord marghita 01
sdee nord marghita 02
sdee nord marghita 03

Modernizare stația 110kV/20kV Aghireș, județul Cluj

Lucrari de instalare electrică aparate de distribuție
Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică

320.000

sdee nord arghires 01
sdee nord arghires 02
sdee nord 03

Modernizări Stații de Transformare 110/20kV Stația Vișeu, județul Maramureș și Stația Ioșia, județul Bihor

Lucrări de modernizare celule electrice de medie tensiune pentru distribuția primară
Proiectare și execuție dulapuri de automatizare bobină destingere

1.060.000

SDEE TRANSILVANIA SUD S.A. (GRUPUL ELECTRICA)

Statie 110 kV Poiana Brașov și trecerea la 20 kV RED MT zona Poiana Brașov

Lucrări de proiectare, lucrări de construcții și instalatii electrice, SCADA, lucrări la terasamente, fundații cadre, echipamente, drumuri interioare, canale de cabluri.
Producție, livrare și punere în funcțiune: posturi de transformare, celule electrice de medie tensiune pentru distribuția primară și secundară, dulapuri de comandă, semnalizare, protecție și SCADA pentru stații de transformare 110/20(6)kV, dulapuri de servicii pentru curent alternativ și curent continuu, tablouri de distribuție principale și secundare, soft de integrare în SAD, instalație și avertizare incendiu.

Simens, Energomontaj

6.200.000

sdee sud poiana 01
sdee sud poiana 02
sdee sud poiana 03

RED 110 KV în RED MT SDEE Mureș

Îmbunătățire de tensiune și modernizare LEA jt zona PT2, PT3, Corunca
Mărire grad de siguranță în zona Sg. De Mures prin realizarea unei injecții 20 kv din stația Baraj
Alimentare de rezervă pe MT a stației 110/20 KV Raciu
Stație electrică de transformare
Sisteme și dispozitive de supraveghere și de securitate
Lucrări de construcții de linii electrice
Lucrări de instalare de sisteme de alarmă
Producție, livrare și punere în funcțiune: posturi de transformare compacte, celule electrice de medie tensiune pentru distribuția secundară, dulapuri de servicii proprii de curent continuu și alternativ

2.190.000

SDEE MUNTENIA NORD S.A. (GRUPUL ELECTRICA)

Introducerea tensiunii de 20kV în Stația 110/6kV IUP Târgoviște, județul Dâmbovița

Lucrări de proiectare, lucrări de construcții și instalatii electrice
Producție, livrare și punere în funcțiune: celule electrice de medie tensiune pentru distribuția primară

92.000

Modernizare PA Mihai Bravu, Municipiul Ploiești

Lucrări de proiectare, lucrări de construcții și instalatii electrice
Producție, livrare și punere în funcțiune: celule electrice de medie tensiune pentru distribuția primară, tablouri de distribuție din posturi de transformare

2.670.000

Implementare SAD în zone urbane Municipiul Focșani și Sinaia

Lucrări de proiectare, lucrări de construcții și instalatii electrice
Producție, livrare și punere în funcțiune: celule electrice de medie tensiune pentru distribuția secundară, tablouri de distribuție, SCADA, dulapuri de servicii proprii de curent alternativ și curent continuu

1.420.000

DELGAZ GRID (GRUPUL E.ON)

Modernizare și integrare în sistem SCADA a 26 stații de transformare

Sisteme SCADA sau sisteme echivalente
Statie electrică de transformare
Modernizarea staţiilor
Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
Servicii integrate de inginerie
Producție, livrare și punere în funcțiune: celule electrice de medie tensiune pentru distribuția primară
Servicii de parametrizare și configurare relee de protecție

5.800.000

delgaz botosani 01
delgaz botosani 02
delgaz botosani 03

Transport

Beneficiar/Client

Proiecte

Descriere

Partener

Valoare (EURO)

TRANSELECTRICA S.A.- Sucursala de Transport Bacau

Modernizare Stație de Transformare 220/110kV FAI Iași

Modernizare 20kV stația FAI
Producție, livrare și punere în funcțiune: celule electrice de medie tensiune pentru distribuția primară, dulapuri de servicii de curent alternativ și curent continuu, dulapuri automatizare bobină destingere

950.000

Modernizare stație 20 kV și servicii interne Focșani Vest

Lucrări de telecomunicații
Sistem de contorizare centralizat (metering)
Reglaj bobină
Integrare SCADA
Trafo servicii interne şi bobine stingere
Livrare și punere în funcțiune: posturi de transformare, celule electrice de medie tensiune pentru distribuția primară și secundară, dulapuri de comandă, semnalizare, protecție și SCADA pentru stații de transformare 110/20(6)kV, dulapuri de servicii pentru curent alternativ și curent continuu, tablouri de distributie principale și secundare
Sistem de teleconducere şi de măsură locală

2.300.000