ELECTRO ALFA CM SRL  urmează să implementeze investiția,,PROIECTARE ȘI
EXECUȚIE – SISTEM FOTOVOLTAIC PENTRU AUTOCONSUM, ÎN INCINTA FABRICII ELECTRO ALFA CM
BOTOȘANI ” – cod SMIS: 160950, în baza contractului de finanțare nr. 2078/27.03.2023.
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-
2020, Axa Prioritară 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării
energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor.
Valoarea totală a proiectului: 2.421.371,41 LEI, din care valoarea cofinanțării FC: 853.834,01 LEI.
Autoritatea de Management: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Organismul Intermediar: Direcția Regională Infrastructură Bacău
Obiectivul general al proiectului:
ELECTRO ALFA CM SRL își propune realizarea unei investiții noi prin instalarea sistemelor de panouri
fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu. Obiectivele
proiectului reflectă strategia de dezvoltare a societății și sunt conforme cu obiectivele programului de
finanțare. Ca obiectiv general, ELECTRO ALFA CM SRL urmărește creșterea gradului de independență
energetică al Electro Alfa CM prin producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru
consum propriu.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
– Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raportate la economiile de energie realizate ca urmare
a implementării investiției, cu cel putin 133,5 in anul 1 de durabilitate a investiției.
– Crearea unui Sistem fotovoltaic cu putere instalată de 396,45 Kwp în cadrul Electro Alfa CM pentru
autoconsum, până la 30.11.2023.