Activitatea de antreprenoriat derulată prin intermediul Diviziei Antrepriză asigură înglobarea produselor electrice Electroalfa în lucrări complexe, „la cheie”, care implică proiectarea și executarea efectivă a investiției.