Electroalfa est un producteur avec beaucoup d’expérience dans la production d’équipements de basse tension ayant dans le portefeuille une gamme complète de produits.

assistance technique installation sur site et à la mise en fonction

formation du personnel d’exploitation

services de maintenance et réparation dans la période de garantie

service après-garantie

Les tableaux peuvent être munis d’ appareillage de nos fournisseurs stratégiques SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC, ABB, EATON, LEGRAND ou d’appareillage des autres producteurs selon les sollicitations de nos clients.

Tableaux de distribution de basse tension PC/MCC de type DISMOD-T3N, In≤ 6300A

Produs de concepție proprie, tabloul de distribuție DISMOD T3N oferă soluția optimă în distribuția electrică, acționări electrice și automatizări, comandă și protecția motoarelor, pentru o gamă variată de aplicații în retețele de joasă tensiune în următoarele domenii: energie, industrie, infrastructură, clădiri comericiale și rezidențiale.

Noua generație de tablouri DISMOD T3N perfecționează soluțiile constructive ale precedentelor familii de tablouri de joasă tensiune (Dismod și Dismod T3) realizate de Electroalfa, le îmbunătățește principalele performanţe tehnice şi le extinde sfera de aplicabilitate.

Executate pe baza principiilor de modularitate şi multifuncţionalitate, tablourile din familia DISMOD T3N se pretează la cele mai diverse aplicaţii de acţionări electrice (convertizoare de frecvenţă, demaroare progresive, variatoare de turaţie pentru motoare de curent continuu, acţionarea maşinilor electrice speciale) şi automatizãri (anclanşarea automată a rezervei, monitorizare şi/sau control procese, transmisii de date etc).

DISMOD T3N are aplicabilitate în industrie, în domeniul comercial, precum şi în sectorul terţiar, indiferent de complexitatea aplicaţiei, pentru o paletă largă de cerinţe ale utilizatorului.

Tablourile de distribuție DISMOD reprezintă combinația perfectă între performanța tehnică (parametri tehnici de top, calitate, siguranță în exploatare, flexibilitate, tehnologie modulară) și eficiență economică.

Pe lângă produse de înalta calitate, Electroalfa oferă clienților asistenţă tehnică la montaj și punere în funcțiune, instruirea personalului din exploatare, servicii de întreținere și reparații în perioada de garanție, service post-garanție.

Teste Tip

Performanțele deosebite ale acestui tablou electric sunt atestate prin încercari efectuate în conformitate cu prevederile standardului European CEI 61439 în laboratoare de încercari naționale și internaționale.Laboratoarele de încercări autorizate la care s-au desfăşurat testele sunt IPH Berlin (parte a grupului CESI Italia) și ICMET Craiova. Testele de tip efectuate în laboratorul CESI/ IPH Berlin sunt certificate ASTA.

Caracteristici tehnice 
Tensiunea nominală Un pentru circuitul principal maxim 690 V ac
Tensiunea nominală Un pentru circuitul secundar maxim 230 V ca sau 220 V cc
Tensiunea nominală de utilizare Ue pentru circuitul principal maxim 690 V ac ±10%
Tensiunea nominală de utilizare Ue pentru circuitul secundar maxim 230 V ca ±10% sau 220 V cc ±10%
Tensiunea nominală de izolare Ui pentru circuitul principal maxim 1000 V
Tensiunea nominală de izolare Ui pentru circuitul secundar maxim 300 V
Tensiunea nominală de ţinere la impuls Uimp pentru circuitul principal 8 kV; 12 kV
Tensiunea nominală de ţinere la impuls Uimp pentru circuitul secundar 4 kV; 6kV pentru Ui=300 V
Curentul nominal al ansamblului InA 5850 A la Ta = +35ºC 5000 A la Ta = +50ºC
Curentul nominal de utilizare Ie al BCP maxim 6300 A
Curentul nominal de utilizare Ie al BCD pentru unităţi funcţionale fixe 2500A; 2000 A
Curentul nominal de utilizare Ie al BCD pentru unităţi funcţionale debroşabile/amovibile 1000 A; 1250 A; 1500 A
Curentul nominal admisibil de vârf Ipk al BCP 286 kA
Curentul nominal admisibil de vârf Ipk al BCD 220 kA
Curentul nominal admisibil de vârf Ipk al circuitului de protecţie 171,6 kA
Curentul nominal admisibil de scurtă durată Icw al BCP 130 kA/1s
Curentul nominal admisibil de scurtă durată Icw al BCD 100 kA/1s
Curentul nominal admisibil de scurtă durată Icw al circuitului de protecţie 78 kA/1s
Durata de timp pentru Icw 1s
Coeficientul nominal de diversitate (RDF) 0,8
Frecvenţa nominală fn 50 Hz sau 60 Hz
Schema de legare la pământ, conform 3.3.2 din NP – I7 – 2011 TN-C sau TN-C-S – la cererea utilizatorului TN-S, IT sau TT – la comandă specială

Caracteristici tehnice mecanice 
Rezistenţă la seism - conform SR EN 600368-3-3 0,5g; 1÷35Hz; 20s; biaxial; k=2; G=1,5
Rezistenţa la acţiunea arcului electric liber produs de un defect intern - conform IEC TR 61641 80 kAef/0,3 s
Grad de protecţie IP - conform SR EN 60529 IP20; IP40; IP41; IP 43 (IP54–la cererea utilizatorului)
Grad de protecţie IK împotriva impacturilor mecanice - conform SR EN 62262 IK09
Numărul de unități funcționale pe coloană (secțiune) maxim 48
Forma de separare internă 2a; 2b; 3a; 3b; 4a; 4b
Înălţime coloane 2300 mm
Lăţime coloane 300 mm ÷ 1200 mm
Adâncime coloane 700 mm; 1000mm; 1300mm

Tableaux de distribution de basse tension PC/MCC de type DISMOD, In≤ 5000A

Tabloul general de distribuție de joasă tensiune DISMOD T3 reprezintă soluția optimă pentru o gamă variată de aplicații în rețelele de joasă tensiune (energie, infrastructură, industrie, clădiri).

Caracteristici tehnice 
Tensiune nominală de utilizare Ue 690V
Curent nominal In 5000A
Curent nominal de scurtă durată Icw/1sec 100kA
Rezistența la acțiunea arcului electric 80kA/0,3sec
Forma de separare internă pana la 4b

Tabloul de distribuție de joasă tensiune tip MCC-DISMOD In ≤3200A, echipat cu sertare debroșabile și compartimente, reprezintă soluția optimă în distributia electrică, automatizare, comandă și protecția motoarelor, pentru toate procesele industriale.

Caracteristici tehnice 
Tensiune nominală de utilizare Ue 690Vac
Curent nominal In 3200A
Curent nominal de scurtă durată Icw/1sec 80kA
Rezistența la acțiunea arcului electric 80kA/0,3sec
Forma de separare internă până la 4b

Tableaux de distribution de basse tension de type PC/MCC Sivacon S8 (partenaire avec licence Siemens)

Caractéristiques techniques 
Tension nominale d’utilisation Ue 690Vac
Courant nominal In max 7100A
Courant nominal à courte durée Icw/1sec 150kA
Résistance à l’action de l’arc électrique 65kA/0,3sec
Forme de séparation interne Jusqu’à 4b

Tableaux de distribution de basse tension (TGBT) pour les applications de bâtiments tertiaires et industriels XENERGY, Prisma Plus System, Armoire XL3 4.000

Les tableaux de distribution sont des équipements de distribution de l’énergie électrique de basse tension qui réalisent l’alimentation des consommateurs à partir d’une, deux ou plusieurs sources d’énergie.

Caractéristiques techniques 
Tension d’isolation660 V c.a.
Tension nominale d’utilisation400; 500 V c.a. ±10%
Tension nominale de tenue aux impulsions (Uimp)8kV
Fréquence nominale50/ 60 Hz
Jeu de Barre principale 
-courant nominal
-courant nominal à courte durée (Icw/1s)
-courant nominal admissible de pointe (Ipk)
-630/ 1000 A
-maximum 25 kAef
-maximum 50 kAef
Jeu de Barre distribution 
-courant nominal
-courant nominal à courte durée (Icw/1s)
-courant nominal admissible de pointe (Ipk)
-630/ 1000 A
-maximum 25 kAef
-maximum 50 kAef
Degré de protectionIP31/ IP41 (IP54 sur demande)
Forme de séparation interne2b/ 3b

Tableaux de distribution principaux et secondaires

Les tableaux électriques de cette catégorie sont dédiés aux applications personnalisées portant sur la distribution de l’énergie dans le domaine du bâtiment (complexes commerciaux et d’affaires, centres sportifs et culturels, bâtiments et halles industrielles, bureaux, complexes résidentiels, hôtels, hôpitaux, etc.). La spécificité de ces applications nous a déterminé à concevoir un produit pour lequel on a mis l’accent sur la sécurité et la fiabilité, mais aussi sur la réduction au maximum des temps alloués aux interventions et/ou extensions ultérieures.

Sur la demande de nos clients, nous pouvons offrir du support technique dans l’activité de conception et mise en place du projet, de l’assistance technique au montage et à la mise en fonction du tableau électrique exécuté, la formation du personnel d’exploitation, les services de maintenance et réparation dans la période de garantie, le service après-garantie.

Caractéristiques techniques 
Tension nominale d’isolation (Ui) 1000V c.a.
Tension nominale d’utilisation (Ue) max. 690V c.a. ±10%
Tension nominale de tenue aux impulsions (Uimp) 8kV
Fréquence nominale (fn) 50 Hz
Courant nominal (In) 3200A
Courant nominal à courte durée (Icw/1sec) 80kA
Résistance à l’action de l’arc électrique 80kA/0,3sec
Degré de protection IP31/ IP41 (IP54 sur demande)
Forme de séparation interne 2b/ 3b

Armoires d’automatisme industrielles et actionnements électroniques

Les armoires d’automatisme industrielles et actionnements électroniques produits par Electroalfa s’adressent aux installations technologiques dans les domaines d’activité suivants :

 • Transport et distribution d’énergie électrique
 • Infrastructure eau : production / transport d’eau potable, collecte / traitement des eaux usées, irrigations / drainages
 • Climatisation (HVAC) immeubles civils et industriels
 • Pétrochimie
 • Extraction / transport de pétrole et gaz

Selon les demandes du client, Electroalfa peut dérouler et achever tout le spectre d’activités spécifiques à cette catégorie de produits :

 • Analyse de l’application
 • Elaboration d’une solution technique de principe
 • Elaboration du Projet Technique
 • Elaboration de la Documentation d’Exécution
 • Production et essais dans l’usine
 • Assistance technique pour l’installation sur site
 • Mise en fonction et essais dans l’installation
 • Formation du personnel d’exploitation et de maintenance
 • Maintenance et service après-garantie
 • Modernisation et mise à jour

Les armoires d’automatisme industrielles et actionnements électroniques peuvent être réalisés comme équipements indépendants ou intégrés dans des ensembles de production Electroalfa ou d’autres producteurs.

Les solutions techniques utilisées par Electroalfa pour réaliser des automatismes industriels sont basées sur des équipements de type Automate Programmable Industriel (API), Panneau Opérateur, dispositifs actifs pour la communication de données et ordinateurs compatibles IBM PC, leur sélection étant déterminée par les demandes fonctionnelles sollicitées. Les fonctions typiques qui peuvent être réalisées sont :

 • Surveillance et contrôle du processus industriel (SCADA)
 • Contrôle et achat de données dans la distribution d’énergie électrique (centrales de mesure, télégestion, télécommande, télécontrôle, inverseur de source automatique, délestage de puissance , etc.)
 • Gestion technique et énergétique des bâtiments (BMS)

Pour la réalisation des armoires et des sous-ensembles d’automatismes industrielles Electroalfa utilise des équipements spécifiques fabriqués par des sociétés renommées comme SIEMENS, EATON, Schneider Electric, Wago.

Pour la réalisation des actionnements électroniques, Electroalfa offre aux clients des produits basés sur des équipements de type :

 • Démarreur progressif (Soft Starter)
 • Convertisseur de fréquence
 • Variateur de régime pour un moteur de courant continu

Pour la réalisation des armoires et des sous-ensembles d’actionnements électriques Electroalfa utilise des équipements produits de sociétés renommées comme SIEMENS, EATON, Schneider Electric, ABB, Danfoss, Rockwell Automation.

Armoires de commande, signalisation et protection pour les stations de transformation HT 110-220-400/20(6)kV

Les armoires de protection 110 kV sont réalisés pour les stations de transformation des sociétés de distribution et fourniture de l’énergie électrique et assurent les fonctions de protection, commande-contrôle, inter blocages, automatisation et SCADA. Les systèmes de protection fournis sont performants et ont une configuration compatible et intégrable dans des systèmes de commande-protection avec une architecture hiérarchisée, distribuée et ouverte, complètement redondante et dédiée aux applications de type EMS/ SCADA existantes.

Les armoires de protection peuvent être :

 • Armoires de protection LEA 110kV
 • Armoires de protection Trafo 110/20(6)kV
 • Armoires de protection Couple 110 kV
 • Armoires SCADA
 • Armoires automatisation bobine d’extinction

Les produits respectent les standards techniques des sociétés de production, transport et distribution de l’énergie électrique au niveau national comme Transelectrica, Distribuție Energie Oltenia (Groupe CEZ), Groupe Electrica.

Selon l’application, les terminaux numériques peuvent avoir un nombre différent d’entrées numériques DI, entrées analogiques AI, sorties numériques DO, tensions différentes d’alimentation et affichage graphique ou alphanumérique. Le protocole de communication sera choisi selon les demandes du système SCADA où l’équipement de protection sera intégré, habituellement le IEC 61850.

Caractéristiques techniques 
Tension nominale [Un] - circuit mesure : 100√3 Vc.a.
- circuit protection : 100Vc.a.
Fréquence nominale [fn] 50Hz± 5%
Tension de service des équipements primaires [Up] 6 ÷ 110kV
Rapport transformation trafo courant 50 ÷ 4000 / 5 / 5 A
Rapport transformation trafo tension 6 ÷ 110 kV/ 100V / 100√3V
Tension des circuits secondaires et de commande 24, 48, 110, 220 VDC
100, 110, 230 VAC
Degré de protection IP31

Conditions normales d’utilisation 
Lieu de montageIntérieur ; dans le local de commande
Température de l’environnement durant l’utilisation-5÷40°C
Température de l’environnement durant le transport, le stockage et le montage-25÷50°C
Température environnementale moyenne en 24h35°C
Humidité relative de l’airmax.50% la 40°C
Altitude maximum2000 m
Degré de pollution3
Résistance aux vibrations, chocs, séismesClasse 1
Catégorie de surtensioncatégorie III
Environnements électromagnétiquesenvironnement A
Durée de vie25 ans

Armoires de propres services de courant alternatif 400/230 VAC et courant continu 48…220VDC

Les armoires de propres services de courant alternatif 400/230VAC et courant continu 48…220VDC sont destinés à l’alimentation des consommateurs de basse tension dans les stations de transformation HT / MT 110/20(6)kV des sociétés de distribution et fourniture d’énergie électrique : Distribuție Energie Oltenia (Groupe CEZ), Delgaz Grid (Groupe E.ON), Groupe Electrica, Groupe Enel ; stations de connexion et transformation HT 400/220/110 kV Translectrica ; centrale hydroélectrique; centrales thermoélectriques.

Caractéristiques techniquescourant alternatifcourant continu
Tension nominale d’utilisation Uemaximum 400Vcamaximum 220Vcc
Courant nominal Inmaximum 630Amaximum 250A
Courant nominal à courte durée Icw/1sec25kA16kA
Degré de protectionIP43IP43

Les consommateurs de propres services s’alimentent en partie avec courant alternatif à la tension de 400/230 Vca (à l’exception de certains consommateurs, pour lesquels à cause de la technique de la sécurité du travail on impose l’utilisation des tensions basses) et en partie avec courant continu, les tensions possibles étant 24, 48, 110, 220 VDC.

En général, l’installation de distribution principale de courant alternatif comprend un système (jeu) simple de barres sectionné dans deux sections par raccord longitudinal, l’alimentation des barres de propres services se réalisant à partir des transformateurs de propres services, qui peuvent fournir toute la puissance demandée par les consommateurs de propres services. Les deux sources peuvent fonctionner permanemment connectées ou avec une source normalement déconnectée, celle-ci ayant un rôle de réserve pouvant prévoir une installation inverseur du source pour sélectionner automatiquement une source d’alimentation.

Pour l’alimentation des consommateurs de courant continu, à part les redresseurs raccordés aux barres de propres services de courant alternatif, on dispose normalement une source indépendante consistant dans une ou deux batteries d’accumulateurs. L’installation de distribution principale avec courant continu est formée d’habitude d’un système (jeu) simple de barres collectrices sectionné dans deux sections par le raccord longitudinal.

Armoires de services de courant alternatif 
Tension nominale d’utilisation (Ue)400/230V
Tension nominale d’isolation (Ui)690V
Fréquence nominale (fn)50Hz
Tension nominale de tenue aux impulsions (Uimp)8kV
Courant nominal (In)630A
Courant nominal admissible à courte durée (Icw/1s)25kA
Courant nominal admissible de pointe (Ipk)52,5kA

Armoires de services de courant continu 
Tension nominale d’utilisation (Ue)24, 48,110
Tension nominale d’isolation (Ui)690V
Tension nominale de tenue aux impulsions (Uimp)8kV
Courant nominal (In)250A
Courant nominal admissible à courte durée (Icw/1s)16kA
Courant nominal admissible de pointe (Ipk)32kA

Conditions d’utilisation 
Groupe de climat modéréWDr/CT (climat chaud sec / tempéré froid)
Lieu de montageintérieur
Température environnementale durant l’utilisation         -10°C…+40°C
Température durant le transport, le stockage et le montage-40°C…+55°C
Humidité50% la +40°C, 90% la +20°C
Altitude maximum d’utilisation2000 m
Degré de pollution3
Catégorie de surtensioncatégorie III
Environnements électromagnétiquesenvironnement A
Degré de protectionIP43

Equipements électriques de distribution dans les systèmes énergétiques

Les tableaux de distribution dans les postes de transformation, les niches de branchement, les blocs de mesure et protection, les boîtes de distribution ou jonction, les pointes d’allumage pour l’éclairage public sont équipés avec les plus sûres et fiables composantes dans le domaine de la distribution d’énergie électrique. Minutieusement testés et essayés dans les laboratoires autorisés de Roumanie, les produits Electroalfa répondent aux normes européennes les plus actuelles. Les produits sont réalisés en conformité avec les standards techniques des compagnies de distribution de l’énergie électrique au niveau national comme Distribuție Energie Oltenia (Groupe CEZ), Delgaz Grid (Groupe E.ON), Groupe Electrica, Groupe Enel.

Tableaux de distribution dans les postes de transformation

Tablourile de distribuție (TDRI) sunt utilizate în posturilor de transformare de rețea, echipate cu transformator de putere de 250÷630 (1000) kVA, 20/0,4kV, pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor edilitari, agenților comerciali și a iluminatului stradal

Caracteristici tehnice 
Puterea nominala250÷630 (1000)kVA
Curentul nominal termic și de utilizare360A÷910 (1440)A
Curentul transformatorilor de curent400÷1000 (1500)/ 5A, clasa 0,5
Tensiunea nominală de utilizare400/ 230 V c.a.
Tensiunea de izolare690 V c.a.
Frecvența nominală50 Hz
Gradul normal de protecțieIP 00 (varianta deschisă); IP 20 (varianta semi închisă)

Boîte de distribution 0,4 kV dans une carcasse en métal ou polycarbonate

Cutiile de distribuție (CD) sunt destinate posturilor de transformare de rețea pe unul sau doi stâlpi, echipate cu transformator de putere de 40÷250 (400) kVA, 20/0,4 kV și au rol în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din mediul rural sau suburbii precum și a iluminatului stradal.

Caracteristici tehnice 
Puterea nominală40÷250 (400)kVA
Curentul nominal termic și de utilizare58A÷362 (578)A
Curentul transformatorilor de curent50÷400 (600)/ 5A, clasa 0,5
Tensiunea nominală de utilizare400/ 230 V c.a.
Tensiunea de izolare690 V c.a.
Frecvența nominala50 Hz
Gradul normal de protecțieIP 54 (carcasă metalică); IP 44 (carcasă policarbonat)

Niche de branchement dans une carcasse en métal ou polycarbonate

Firida de branșament (FB) se utilizează în rețelele de distribuție de joasă tensiune pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici (blocuri de locuințe, vile, etc.) și a construcțiilor edilitare.

Caracteristici tehnice 
Curentul nominalmaxim 400A circuitele principale; maxim 160A circuitele secundare
Tensiunea nominală de utilizare400/ 230 V c.a.
Tensiunea de izolare690 V c.a.
Frecvența nominală50 Hz
Gradul normal de protecțieIP 54 (carcasă metalică); IP 44 (carcasă policarbonat)

Bloc de mesure et protection triphasé dans une carcasse en métal ou polycarbonate

Blocul de măsură și protecție trifazat (BMPT) se utilizează în rețeaua de distribuție de joasă tensiune pentru alimentarea cu energie electrică a micilor consumatori sau a construcțiilor edilitare.

Caracteristici tehnice 
Curentul nominal termic și de utilizare16÷250A
Tensiunea nominală de utilizare400/ 230 V c.a.
Tensiunea de izolare690 V c.a.
Frecvența nominală50 Hz
Gradul normal de protecțieIP 54

Bloc de mesure et protection monophasé dans une carcasse en métal ou polycarbonate

Blocul de măsură și protecție monofazat (BMPM) se utilizează în rețeaua de distribuție finală a furnizorilor de energie electrică, la branșarea monofazată a abonaților individuali.

Caracteristici tehnice 
Curentul nominal termic și de utilizare16÷40A
Tensiunea nominală de utilizare230 V c.a.
Tensiunea de izolare690 V c.a.
Frecvența nominală50 Hz
Gradul normal de protecțieIP 54

Niche de distribution et compteur dans une carcasse en métal ou polycarbonate

Firidele de distribuție și contorizare (FDC-P/S) sunt destinate distribuției, monitorizării și protecției circuitelor de alimentare ale consumatorilor casnici.

Caracteristici tehnice 
Curentul nominal termic și de utilizaremaxim 250A circuit trifazat; maxim 32A circuit monofazat
Tensiunea nominală de utilizare400/ 230 V c.a.
Tensiunea de izolare690 V c.a.
Frecvența nominală50 Hz
Gradul normal de protecțieIP 30 (aparent) IP 43 (încastrat) IP 54 (exterior)

Boîte de jonction triphasée de basse tension

Cutia de joncțiune (CJ) se utilizează în rețelele de distribuție de joasă tensiune pentru joncționarea cablurilor subterane sau aeriene din sistemul de iluminat public și pentru protecția la scurtcircuit a consumatorilor din acest sistem.

Caracteristici tehnice 
Curentul nominal termic și de utilizaremaxim 100A
Tensiunea nominală de utilizare400/ 230 V c.a.
Tensiunea de izolare690 V c.a.
Frecvența nominala50 Hz
Gradul normal de protecțieIP 54

Boîte sélective triphasée de basse tension

Cutia selectivă (CS) se utilizează în rețelele de distribuție de joasă tensiune pentru asigurarea selectivității și sensibilității protecțiilor față de curenții de scurtcircuit, în aval de punctul de montaj, până la capătul liniei și a derivațiilor acesteia.

Caracteristici tehnice 
Curentul nominal termic și de utilizaremaxim 250A
Tensiunea nominală de utilizare400/ 230 V c.a.
Tensiunea de izolare690 V c.a.
Frecvența nominală50 Hz
Gradul normal de protecțieIP 54

Point central d’allumage de l’éclairage public

Punctul central de aprindere (PAIP) se utilizează în rețelele de joasă tensiune pentru alimentarea cu energie electrică a iluminatului public, în sistem monofazat și trifazat în regim manual sau automat, precum și pentru contorizarea energiei electrice consumate.

Caracteristici tehnice 
Curentul nominal termic și de utilizaremaxim 63A pentru varianta monofazată; maxim 100A pentru varianta trifazată
Tensiunea nominală de utilizare230 Vc.a pentru varianta monofazată; 400/ 230 Vca pentru varianta trifazată
Tensiunea de izolare690 Vca
Frecvența nominală50 Hz
Gradul normal de protecțieIP 54

Installation de compensation du facteur puissance

Instalația de compensare a factorului putere realizează compensarea energiei electrice reactive consumate de receptoarele inductive pentru obținerea unui cos φ conform legislației în vigoare.

Caracteristici tehnice 
Puterea reactivă nominală25÷400kVAr
Numărul treptelor de reglaj3÷12 trepte
Tensiunea nominală de utilizare400/230 V c.a.
Tensiunea de izolare690 V c.a.
Frecvența nominală50 Hz
Gradul normal de protecțieIP 30 (interior); IP 54 (exterior)

Sources d’électro alimentation c.c. et c.a. pour les équipements GSM

Pour l’utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur, les sources d’électro alimentation pour les équipements telecom sont fondées sur un concept de cabine modulaire et représentent une nouvelle approche sur la manière dont on peut augmenter la capacité d’une cabine de courant continu pour les applications dans le domaine des télécommunications.

 • Armoires d’intérieur modulaires
 • Armoires d’extérieur
 • Boite d’extérieur à échangeur de chaleur intégré
 • Armoires d’extérieur avec contrôle sur les conditions d’environnement
 • Armoires avec des ateliers d’énergie, contrôle et gestion d’Energie permettant un fonctionnement autonome avec des batteries pour autonomie désirée pour les sites télécom : PMB, SWAC, LDB

Armoires d’intérieur modulaires

Cabinetul este utilizat pentru a alimenta cu energie echipamentele de telecomunicații incluzând și rețelele de telefonie mobilă. Energia furnizată va fi cu „+” legat la pământ, iar sistemul de tensiune va fi de tip „-48Vcc” (la cererea beneficiarilor se pot realiza și alte variante de tensiune).

Conceptul modular permite:

 • Adaptare ușoară la condițiile de pe șantier
 • Respectarea cerințelor referitoare la densitatea greutății pe podea
 • Transport facil
 • Extindere facila

Caracteristici tehnice 
Număr maxim de redresori12x2000W
Tensiuni de alimentare 
 • Monofazat
 • 230Vac
 • Trifazat
 • 230Vac (Δ)
 • Trifazat
 • 400Vac+N (Y)
  Frecvența- 45 ± 66Hz
  Dimensiuni de gabarit (LxAxH)600x600x1400mm
  600x600x1800mm
  600x600x2200mm
  600x600x2000mm (OPTIONAL)
  Masa aproximativă, fără redresori și fără baterii1400mm/ 70kg 1800mm/ 90kg 2200mm/ 110kg
  Gradul normal de protecțieIP20

  Armoires d’extérieur

  Cabinetul de exterior este utilizat pe site-uri GSM și este proiectat să facă față diferitelor condiții de mediu, microclimatul din interiorul cabinetului este realizat în conformitate cu nivelul de temperatură și umiditate a mediului ambiant (specificat de beneficiar) în care va funcționa dulapul. Microclimatul interior al dulapului este menținut la nivelul solicitat de beneficiar cu ajutorul unităților de management a încălzirii (rezistente de încălzire pentru temperaturi mai mici de 10°C și/sau ventilatoare, schimbătoare de căldură aer/ aer, unități de aer condiționat pentru temperaturi mai mari de 25°C).


  Caracteristici tehnice 
  Număr maxim de redresori12x2000W
  Tensiuni de alimentare 
 • Monofazat
 • 230Vac
 • Trifazat
 • 230Vac (Δ)
 • Trifazat
 • 400Vac+N (Y)
  Frecvența- 45 ± 66Hz
  Dimensiuni de gabarit (LxAxH)700x800x2250mm
  1350x800x1850mm
  Masa aproximativă, fără redresori si fără baterii2250mm/ 300kg 1850mm/ 350kg
  Gradul normal de protecțieIP54

  Boîte d’extérieur à échangeur de chaleur intégré

  Cutia cu schimbător de căldură integrat cu montaj în exterior este utilizată ca nod de conexiune pentru găzduirea echipamentelor Wireless, Optical fiber, cablu TV, DSL și aplicații WLAN și este proiectată să facă față diferitelor condiții de mediu, microclimatul din interiorul cabinetului fiind realizat în conformitate cu nivelul de temperatură și umiditate a mediului ambiant (specificat de beneficiar). Microclimatul interior al dulapului este menținut la nivelul solicitat de beneficiar cu ajutorul unităților de management a încălzirii (rezistențe de încălzire pentru temperaturi mai mici de 10°C și/ sau ventilatoare, schimbătoare de căldură integrate aer/aer pentru temperaturi mai mari de 25°C).

  Capacitatea specifică de răcire este aproximativ 22 W/K, depinzând de turația ventilatoarelor. Puterea de intrare pentru schimbătorul de căldură este 48 Vcc, total 30 W pentru 4 ventilatoare (maxim 7,5 W pentru fiecare ventilator).


  Caracteristici tehnice 
  Putere maximă120W
  Curent nominal de utilizare2,5A
  Tensiunea nominală de utilizare48 Vcc
  Spațiu disponibil6U (1U=44.45mm)
  Gradul normal de protecțieIP 55

  Armoires d’extérieur avec contrôle des conditions d’environnement

  Dulapul de exterior este proiectat pentru o varietate de aplicații și poate fi adaptat pentru a se potrivi diverselor nevoi specifice. Dulapul este foarte potrivit pentru echipamente de putere, baterii, echipamente de telecomunicații, toate integrate într-un pachet robust și economic. De asemenea dulapul poate fi echipat cu echipamente Wireless, Optical fiber, cablu TV, DSL și aplicații WLAN.


  Caracteristici tehnice 
  Tensiuni de alimentare 
 • Monofazat
 • 230Vac
 • Trifazat
 • 230Vac (Δ)
 • Trifazat
 • 400Vac+N (Y)
  Frecvența- 45 ± 66Hz
  Gradul normal de protecțieIP 55

  Tableaux avec des ateliers d’énergie pour les sites télécom : PMB, SWAC, LDB

  Tablourile electrice PMB, SWAC, LDB se utilizează în rețeaua de distribuție de joasă tensiune pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din rețeaua de telefonie mobilă.


  Caracteristici tehnice 
  Curentul nominal termic și de utilizare63A
  Tensiunea nominală de utilizare400/ 230 V c.a.
  Tensiunea de izolare690 V c.a.
  Frecvența nominală50 Hz
  Gradul normal de protecțieIP 54

  RÉFÉRENCES

   Envoyer un appel d’offre


   J’ai été informé(é) sur la Politique de Confidentialité et Sécurité du traitement des données à caractère personnel, je déclare avoir plus de 16 ans et je suis d’accord avec le traitement des données à caractère personnel :


   pour la promotion : offres, nouveautés, récompenses


   pour les activités promotionnelles : concours, réclames, publicité

   UPLOAD