Portofoliu

> Consultanță tehnică și elaborarea de studii tehnice de specialitate (oportunitate, fezabilitate) privind evaluarea potențialului tehnico-economic de dezvoltare a proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile;

> Servicii complete de Audit Energetic Complex;

> Servicii complete de Bilanț Electroenergetic/ Termoenergetic;

> Servicii complete de Audit privind starea tehnică a instalațiilor energetice;

> Servicii integrate de dezvoltare, la cheie, a proiectelor de producere a energiei electrice din surse regenerabile;

> Servicii integrate de dezvoltare, la cheie, a proiectelor de electromobilitate;

> Servicii integrate de dezvoltare, la cheie, a proiectelor de stocare a energiei electrice

Eficiența Energetică

Întrucât eficiența energetică a devenit prioritatea numărul unu a întregii comunități europene, odată cu adoptarea Pactului Ecologic European, Divizia Eficiență energetică și Energie verde Electroalfa vă asigură expertiză tehnică necesară pentru elaborarea de audituri energetice și bilanțuri energetice complexe (electroenergetice și termoenergetice) prin intermediul cărora să identificați acțiunile de îmbunătățire a performanțelor energetice pe care compania dumneavoastră le poate implementa, atât în vederea reducerii cheltuielilor asociate energiei utilizate, cât și în vederea reducerii considerabile a impactului asupra mediului (prin reducerea emisiilor specifice de CO2 echivalent), făcând așadar un pas în plus în tranziția către sustenabilitate și către neutralitatea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Serviciile de eficiență energetică pe care le oferim respectă cele mai avansate proceduri de Auditare Energetică, precum standardul de elaborare a auditurilor energetice ASHRAE și grupul de standarde ISO 50001.

Fotovoltaic

Tranziția către sustenabilitate poate fi solară! În momentul de față, prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC), România și-a stabilit țintă ca 30,7% din consumul de energie al țării să fie obținut din surse regenerabile.

Harta resurselor solare

Potențial de putere fotovoltaic România


În ceea ce privește proiectele fotovoltaice, conform PNIESC, proiecțiile la nivelul anului 2030 prevăd o creștere a capacităților fotovoltaice de până la aproximativ 5.100 MWp, de la o valoare actuală de aproximativ 1.393,21 MWp (reprezentând numai 7,5% din capacitatea instalată la nivel național).

Un MW instalat într-o centrală fotovoltaică în România produce, anual, în medie, 1.350 MWh, ceea ce implică reducerea impactului asupra mediului cu până la 445,5 tone CO2 echivalent/an!

Business-ul nostru oferă soluții complete de dezvoltare a proiectelor fotovoltaice pentru utilizatori atât din sectorul energetic primar, cât și din sectoarele energetice industriale și terțiare.

Dezvoltăm proiecte de tip turn-key, de la etapa de Studiu de Oportunitate până la Punerea în Funcțiune.

Experții tehnici din cadrul Diviziei Eficiență energetică și Energie verde Electroalfa vor fi alături de dumneavoastră pentru identificarea soluției optime de echipare a centralei fotovoltaice, prin furnizarea de Studii de Prefezabilitate/ Fezabilitate, realizate la cel mai înalt nivel de calitate tehnică.

Electroalfa va asigura elaborarea tuturor documentațiilor tehnice necesare realizării proiectului dumneavoastră și vă va susține în obținerea tuturor avizelor, autorizațiilor și acordurilor necesare, conform legislației române în vigoare.

Experții autorizați ai echipei noastre vor asigura instalarea, în cele mai bune condiții, a tuturor echipamentelor constituente și vor realiza, conform prevederilor tehnice și legislative, toată gama de teste și probe necesare pentru Punerea în Funcțiune a proiectului.

Totodată, putem asigura și serviciile de Operare și Mentenanță de înaltă calitate ce vă pot asigura obținerea și menținerea unui Raport de Performanță al centralei fotovoltaice maxim, pe întreaga durată de viață a acesteia.

Colaborăm cu cei mai importanți furnizori din piața tehnologiilor fotovoltaice, utilizând exclusiv panouri fotovoltaice încadrate în TIER 1 (LONGI / JINKOSOLAR / LG SOLAR / SUNPOWER / QCELLS / TRINA SOLAR / CANADIAN SOLAR), conform BLOOMBERG, invertoare solare de înaltă eficiență (HUAWEI, SUNGROW, FRONIUS, SMA, POWER ELECTRONICS) și structuri de montaj de cea mai înaltă calitate (K2 / AVASCO SOLAR).

Tranziția către sustenabilitate necesită inclusiv tranziția utilizării energiei electrice către sursele regenerabile. Pentru utilizatorii din sectoarele industrial și terțiar, una dintre cele mai simple metode de reducere a impactului asupra mediului, cuantificat prin emisiile specifice de CO2 echivalent, dar și de îmbunătățire a performanțelor energetice globale la nivelul companiei, constă în dezvoltarea de proiecte fotovoltaice pe terasele/ acoperișurile clădirilor în care aceștia își desfășoară activitatea curentă.

Electroalfa vă asigură profitabilitatea maximă a proiectului dumneavoastră, prin optimizarea dimensionării instalației fotovoltaice, optimizarea soluției tehnice de racordare la rețeaua acesteia și identificarea soluției optime operaționale.

De asemenea, Divizia Eficiență energetică și Energie verde Electroalfa oferă expertiza tehnică în elaborarea documentațiilor tehnice necesare absorbției de finanțări din surse externe, rambursabile sau nerambursabile.

Pe termen scurt și mediu, pentru implementarea proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile, România beneficiază de până la 15 miliarde de euro prin Fondul de Modernizare, Fondul pentru Tranziție Justă și Planul Național pentru Redresare și Reziliență.

Prin utilizarea combinată a experienței în domeniul energetic a echipei noastre și a soluțiilor software specializate de simulare a centralelor fotovoltaice, Electroalfa vă asigură performanța maximă, atât din punct de vedere tehnico-energetic, cât și din punct de vedere financiar pentru proiectul dumneavoastră, încă de la etapa de concept. Compania noastră asigură toate serviciile, produsele și lucrările necesare implementării, la cheie, a proiectului.

Investiția într-un sistem fotovoltaic pentru autoconsum are o amortizare a investiției cuprinsă între 5 și 7 ani, în funcție de localizarea geografică și soluția tehnică adoptată. După această perioadă, costurile cu energia electrică a utilizatorului se pot reduce cu peste 60%, pe restul duratei de viață a proiectului (18-20 ani).

Pentru a răspunde nevoilor actuale ale pieței de energie, dar și pentru atingerea obiectivelor asumate privind neutralitatea climatică, în România este necesară dezvoltarea unei capacități instalate în centrale fotovoltaice de cel puțin 3.700 MWp, până în anul 2030.

Indiferent dacă vă doriți dezvoltarea unei centrale fotovoltaice de talie mare pentru comercializarea energiei electrice în piață sau pentru asigurarea autoconsumului, Electroalfa vă poate oferi cele mai bune rezultate tehnico-economice.

Divizia Eficiență energetică și Energie verde vă poate asigura suportul necesar identificării variantei tehnice optime, inclusiv prin maximizarea eficienței utilizării terenului de care dispuneți, prin utilizarea de tehnologii moderne, precum panourile fotovoltaice bifaciale sau sistemele de tracking pe una sau două axe.

De asemenea, Electroalfa vă poate susține în dezvoltarea de proiecte de tip Agrivoltaic, prin intermediul cărora să oferiți o utilitate duală terenului, menținând încadrarea agricolă și obținând un beneficiu suplimentar, sub forma producției de energie electrică din surse regenerabile, utilizabilă atât pentru consumul intern (irigații, alimentare autoutilitare electrice etc.) cât și pentru comercializarea în rețea a surplusului.

Echipa noastră de experți asigură suportul pe întreaga durată de dezvoltare a proiectului, fiind alături de dumneavoastră în toate etapele cheie premergătoare instalării propriu-zise a centralei fotovoltaice, de la proiectarea electrică, mecanică și de structură și până la avizarea documentației tehnice în Comisiile Tehnico-Economice ale Operatorilor de Distribuție sau de Transport și Sistem și la obținerea Licențelor și Calificărilor centralei fotovoltaice din partea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Având o experiență de peste 30 de ani în furnizarea de echipamente electrice și în dezvoltarea de proiecte de distribuție a energiei electrice, compania noastră vă poate asigura soluțiile de racordare la rețea a centralei fotovoltaice cu cea mai mare performanță financiară.

Eolian

”Energia vântului este inepuizabilă și infinit regenerabilă. Este simplu, dar este adevărat!”
Larry Flowers, National Renewable Energy Laboratory

În zonele geografice cu un potențial solar redus, tranziția către sustenabilitate prin dezvoltarea de capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile proprii nu poate fi atinsă decât cu ajutorul energiei eoliene

În ceea ce privește proiectele de producere a energiei electrice utilizând energia eoliană, conform PNIESC, proiecțiile la nivelul anului 2030 prevăd o creștere a capacităților eoliene de până la aproximativ 5.300 MW, de la o valoare actuală de aproximativ 3.014,91 MW (reprezentând 16,3% din capacitatea instalată la nivel național).

Divizia Eficiență energetică și Energie oferă servicii complete de dezvoltare proiecte eoliene, atât în vederea asigurării autoconsumului, cât și în vederea comercializării energiei electrice.

În funcție de scopul proiectului, echipa noastră de experți tehnici vă poate oferi consilierea necesară pentru dimensionarea optimă a proiectului dumneavoastră, astfel încât performanțele tehnico-energetice și financiare ale acestuia să fie maximizate.

De asemenea, Divizia Eficiență energetică și Energie oferă expertiza tehnică în elaborarea documentațiilor tehnice necesare absorbției de finanțări din surse externe, rambursabile sau nerambursabile.

Pe termen scurt și mediu, pentru implementarea de proiecte de producere a energiei din surse regenerabile, România beneficiază de până la 15 miliarde de euro prin Fondul de Modernizare, Fondul pentru Tranziție Justă și Planul Național pentru Redresare și Reziliență.

Prin utilizarea combinată a experienței în domeniul energetic a echipei noastre și a soluțiilor software specializate de simulare a centralelor eoliene, Electroalfa vă asigură performanța maximă, atât din punct de vedere tehnico-energetic, cât și din punct de vedere financiar pentru proiectul dumneavoastră, încă de la etapa de concept.

Compania noastră asigură toate serviciile, produsele și lucrările necesare implementării, la cheie, a proiectului, inclusiv realizarea studiilor de vânt, conform standardelor de bună practică.

Având o experiență de peste 30 de ani în furnizarea de echipamente electrice și în dezvoltarea de proiecte de distribuție a energiei electrice, compania noastră vă poate asigura soluțiile de racordare la rețea a centralei eoliene cu cea mai mare performanță financiară.

Sisteme de stocare a energiei electrice

Sistemele de stocare a energiei electrice devin din ce în ce mai importante pentru Sistemele Electroenergetice din întreaga lume. Principalul avantaj generat de utilizarea acestor soluții constă în minimizarea caracterului intermitent inerent al unităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile, fie ele eoliene sau fotovoltaice.Cuplarea unui Sistem de stocare a energiei electrice cu un proiect de producere a energiei din surse regenerabile poate conduce la o creștere semnificativă a profitabilității acestora, indiferent de obiectivul principal al centralei în cauză.

Aplatizarea graficului de producție al centralei (peak shaving), prin utilizarea stocării energiei, permite obținerea unei curbe de producție mai liniară, mai predictibilă și permite utilizarea acesteia în intervale de timp în care centrala nu poate livra energia necesară.
Prin aplatizarea graficului de sarcină al utilizatorului, se pot obține creșteri ale performanțelor energetice prin funcționarea transformatoarelor de putere la încărcări ce conduc la randamente maxime (raport optim între pierderile la mersul în gol și pierderile la mersul în sarcină), atunci când graficul de sarcină normal are o alură puternic variabilă în timp. Utilizarea Sistemelor de stocare a energiei electrice pot fi de asemenea utilizate pentru optimizarea participării la piață atât a centralelor electrice (prin minimizarea dezechilibrelor datorate erorilor de prognoză a producției), cât și a utilizatorilor propriu-ziși, prin încărcarea sistemului la prețuri reduse din PZU și utilizarea energiei la vârfurile de zi și de seară, caracterizate de prețuri în PZU de până la 1,8 ori mai mari decât în perioade de gol de sarcină.

De asemenea, Sistemele de stocare a energiei electrice bazate pe baterii electrochimice pot contribui semnificativ la îmbunătățirea Indicatorilor de Calitate Tehnică a Energiei Electrice prin asigurarea unei surse curate de tensiune și prin asigurarea unei componente suplimentare de filtrare a perturbațiilor electromagnetice provenite din rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Un alt avantaj major generat de utilizarea Sistemelor de stocare a energiei electrice constă în capacitatea de creștere a continuității în alimentarea contorului dumneavoastră energetic, prin utilizarea acestora ca sursă de rezervă, în cazul apariției unor întreruperi de scurtă sau lungă durată în alimentarea cu energie electrică. Sistemele de stocare a energiei de talie mare (capacități de zeci de MWh sau mai mari) pot reprezenta și proiecte energetice în sine, prin intermediul cărora să fie prestate Servicii Tehnologice de Sistem sau servicii de arbitraj în PZU.

Divizia Eficiență energetică și Energie verde Electroalfa dezvoltă și implementează soluții avansate de stocare a energiei electrice utilizând baterii electrochimice Li-Ion de înaltă eficiență, atât în proiecte stand-alone cât și în proiecte hibride, fotovoltaic cu stocare sau eolian cu stocare.

Furnizăm soluții complete pentru proiecte comerciale de stocare, asigurând toate serviciile, produsele și lucrările necesare implementării, inclusiv coordonarea cu producătorul sistemelor de stocare pentru reglajul curbei de funcționare al acestora, astfel încât performanța tehnico-energetică și financiară a proiectului dumneavoastră să fie maximizată.

Electromobilitate

Electroalfa oferă servicii complete de dezvoltare a capacităților de încărcare a autovehiculelor electrice, indiferent de talia și destinația acestora. În contextul electrificării masive a transportului în vederea atingerii neutralității climatice, încurajat prin cele mai recente acte normative, precum Legea nr. 101/2020, dezvoltarea instalațiilor de alimentare cu energie electrică a autovehiculelor electrice devine o prioritate pentru tot sectorul terțiar din România.Fie că vorbim despre stații de încărcare pentru autovehicule personale, de stații de încărcare pentru autoutilitare sau pentru transportul public, Divizia Eficiență energetică și Energie verde Electroalfa oferă o gamă completă de produse și servicii conexe, pornind de la conceperea strategiei de respectare a prevederilor legislative privind obligativitatea de instalare a stațiilor de încărcare, proiectarea și adaptarea rețelei electrice de distribuție la aceste noi receptoare electrice, caracterizate de puteri instalate totale mari, obținerea tuturor avizelor, autorizațiilor și acordurilor necesare instalării propriu-zise a echipamentelor de încărcare, a branșamentelor electrice și a echipamentelor electrice de distribuție și până la asigurarea serviciilor de Mentenanță și Operare a sistemului de încărcare pentru autovehicule electrice.

Echipa noastră vă oferă de asemenea servicii de optimizare a proiectelor de electromobilitate, prin dezvoltarea de studii de specialitate, prin care să fie evaluat potențialul dezvoltării unor proiecte hibride, de producere și stocare a energiei electrice din surse regenerabile pentru utilizarea acesteia în alimentarea stațiilor de încărcare.