Pilonii asigurării calității

Procesul de asigurare a calității în Divizia Confecții Metalice are trei componente:

Calitatea asigurată în urma aplicării metodelor tehnologice

Engineering

Documentație de execuție:
1. Nomenclator produs
2. Consumuri de materiale
3. Desfășurate
4. Desene de ansamblu cu cote
5. Schemă flux- Solid Norm
6. Plan de control final
Tehnologii

Documentație tehnologică:
1. Matricea de operații- LT produs
2. Fișă urmărire flux
3. Standarde de operare pentru fiecare operație
3.1. Instrucțiuni de lucru
4. Dispozitive și verificatoare
5. Fișa de autocontrol

2. Calitatea confirmată de producție

Tehnologii

Documentație tehnologică:
1. Matricea de operații- LT produs
2. Fișă urmărire flux
3. Standarde de operare pentru fiecare operație
3.1. Instrucțiuni de lucru
4. Dispozitive și verificatoare
5. Fișa de autocontrol
Producție

Realizarea produsului:
1. Planificarea producției
2. Trasabilitatea
3. Execuție produs
4. Realizare repetabilitate conform documentației
5. Confirmarea calității

3. Verificarea calității de către inspectorii CTC

CTC 1

Aprovizionare Materiale

CTC 2

Debitare

CTC 3

Ștanțare, debavurare, filetare
și îndoire

CTC 6

Galvanizare

CTC 5

Vopsire

CTC 4

Asamblare și sudura

CTC 7

Montaj mecanic

CTC 8

Ambalare

Instrumente software

ERP, MRP, Solid Norm, CrosDepozit

Sistemul Entreprise Resource Planing Cros este dezvoltat pe platforma Oracle fiind o soluție personalizată ce oferă capabilitățile și funcțiile necesare managementului integrat al resurselor companiei.

Modulul Manufacturing Resource Planing integrat cu Soluția ERP permite prin folosirea unei aplicații webbased prin care se accesează informații în timp real legate de planificarea și stadiul realizării producției.

SolidNorm este o aplicație dedicată Electroalfa care pornește de la proiectele mecanice realizate în Solid Works și sprijină procesul de planificare al producției.

Solutia CrosDepozit este un software de tip Warehouse Management System care realizează gestiunea magaziei de materie primă, folosind coduri de bare și gestiunea locațiilor fizice ale materialelor.

Îmbunatățire continuă

Sistemul de Management Electroalfa (AMIC), bazat pe principii Kaizen este implementat inclusiv în cadrul fabricii de confecțiii metalice. Acest sistem susține dezvoltarea și îmbunătățirea continuă la nivel strategic și operational.