UTILITĂȚI PUBLICE- TRANSPORT GAZE NATURALE

Beneficiar/Client

Proiecte

Descriere

Partener

Valoare (EURO)

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT NATURALE TRANSGAZ S.A.

Reabilitare instalații tehnologice și reparații anexe la S.T.C. Onești, județul Bacău

Lucrări de instalații gaze:
-conducte tehnologice și instalații de separare
-stație de reglare și măsurare gaze combustie
-sistem de detecție gaze și semnalizare la incendiu și efracție
-livrare echipamente tehnologice și de detecție
-Asistență tehnică

700.000

UTILITĂȚI PUBLICE- STAȚII DE POMPARE ȘI STAȚII DE IRIGAȚII

Beneficiar/Client

Proiecte

Descriere

Partener

Valoare (EURO)

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Reabilitarea stațiilor de pompare principale prin amenajarea de irigații Sadova-Corabia

Reabilitare 3 agregate pompare P=8 MW, Q=27.000 mc/h
Montare 4 agregate pompare P=144 MW, Q=3.600 mc/h
Montare 9 agregate pompare P=100 MW, Q=2.750 mc/h;
Reabilitare vas hidrofor, vane, circuite hidraulice conducte, conducte refulare, clapeţi reţinere
Producție, livrare și punere în funcțiune:celule electrice de medie tensiune pentru distribuția primară și secundară, tablouri de distribuție principale și secundare, dulapuri pentru acțioăari și automatizări industriale, secondary circuits and control cables
Lucrări SCADA
Lucrări monitorizare şi securizare staţii de pompare

3.100.000

O.U.A.I. (Organizația Utilizatorilor de apă pentru irigații)

Modernizarea si retehnologizarea statiei de pompare SPP 4 apartinand O.U.A.I Agrozootehnica Pietroiul, jud. Calarasi

Proiectare și inginerie
Asistență tehnică
Lucrări de construcții și instalații
Instalatii hidromecanice: conducte și armături din exteriorul stației Producție, livrare și punere în funcțiune: dulapuri pentru acțioăari și automatizări industriale, tablouri generale de distribuție până la 5000A, PC/MCC de tip DISMOD

836.000

Modernizare și retehnologizare infrastructura de irigații O.U.A.I. Interagro nr.2 Terasa Zimnicea

Lucrari de asigurare a utilitatilor necesare obiectivului SPP2 Padure si SPP1 Becherescu:
-Constructii si instalatii electrice:
-Sistem fotovoltaic 3.5 kW,
-Instalatii hidromecanice confectii si armaturi: instalatii hidromecanice montare utilaj tehnologic
Productie, livrare si punere in functiune: celule electrice de medie tensiune pentru distributia primara, tablouri de distributie principale si secundare, dulapuri pentru actionari si automatizari industriale

532.000

ouia zimcea 01
ouia zimcea 02

Modernizare și retehnologizare Stație de pompare SPP SL 1 OUAI Punto Prod Romanu, amenajarea Terasei Brăila, județul Brăila

Lucrări de construcții și instalații
Productie, livrare si punere în funcțiune: Tablou general de distribuție 6300A, PC/MCC de tip DISMOD, convertizoare, trafo

580.000

UTILITĂȚI PUBLICE- ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

Beneficiar/Client

Proiecte

Descriere

Partener

Valoare (EURO)

APA VITAL S.A.

Extinderea rețelelor de apă și canalizare inclusiv stația de tratare apa potabilă în localitatea Hârlău

Lucrări de construcții și instalații
Productie, livrare si punere în funcțiune:
Tablou general de distribuție 6300A, PC/MCC de tip DISMOD, posturi de transformare, modul conexiuni

CASREP (LIDER DE ASOCIERE)

420.000

UTILITĂȚI PUBLICE - MEDIU

Beneficiar/Client

Proiecte

Descriere

Partener

Valoare (EURO)

CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

Construirea Centrului Integrat de Management al Deșeurilor (CIMD) în Stăuceni, din cadrul proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani

Construirea unui depozit ecologic de deşeuri:
-sistem de tratare levigat şi de epurare a apei uzate;
-sistem de extracţie a gazului de depozit;
-sistem de colectare şi evacuare a apei de suprafaţă;
-sistem pentru stingerea incendiilor;
-drum de acces şi drum perimetral;
-alimentare cu energie electrică;
-alimentare cu apă;
-clădire administrativă;
-staţie de sortare deşeuri;
-staţie de tratare levigat.
Productie, livrare și punere în funcțiune: posturi de transformare, tablouri de distribuție principale și secundare, dulapuri pentru acționări și automatizări industriale, echipamente electrice de distribuție în sistemele energetice, dulapuri de servicii pentru curent alternativ și curent continuu

10.700.000

centru stauceni 03
centru stauceni 02
centru stauceni 01

COMPLEX AGREMENT

Beneficiar/Client

Proiecte

Descriere

Partener

Valoare (EURO)

CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

Amenajare „Parc Regional de Agrement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani

Lucrari de rezistenta si arhitectura, instalatii ventilatie si climatizare, instalatii saniatre bazine, instalatii termice, procurare utilaje si Echipamente tehnologice pentru piscine
Lucrări de sistematizare plajă, împrejmuire piscină, realizare trambulină sărituri, instalații sanitare bazine aterizare
Lucrări de amenajare locuri de joacă pentru copii, amenajare alei pietonale și parcaje auto, drumuri de acces
Lucrări de amenajare peisagistică, împădurire
Lucrări de amenajare terenuri de sport
Lucrări de amenajare heleșteu și rău artificial, procurare utilaje și echipamente tehnologice
Producție, livrare și punere în functiune: posturi de transformare, tablouri de distributie principale și secundare, dulapuri pentru acționări și automatizări industriale, echipamente electrice de distribuție în sistemele energetice

10.000.000

parc cornisa 01
parc cornisa 02
parc cornisa 03
parc cornisa 04