Referințe Energie - Electroalfa
Loading...
/Referințe Energie
Referințe Energie 2018-02-15T12:21:20+00:00

Producție

Beneficiar/Client

Proiecte

Produse livrate

COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

Sucursala Electrocentrale Ișalnița

Celule electrice de medie tensiune pentru distribuţia primară

Complexul Energetic Craiova

Dulapuri pentru acționări și automatizări industriale

Complexul Energetic Rovinari

Dulapuri de servicii pentru curent alternativ și curent continuu

Complexul Energetic Turceni

Tablou general de distribuție până la 5000A, PC/MCC de tip DISMOD

HIDROELECTRICA S.A.

Sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea: CHE Râmnicu Vîlcea, Dăești, Ionelti, Băbeni, Răureni

Celule electrice de medie tensiune pentru distribuţia primară

Sucursala Hidrocentrale Bistrița: CHE Călimănești, Piatra Neamț, Buhuși, Roznov, Zănești,Costișa, Pângărați, Vaduri, Galbeni, Bacău, Lilieci, Gârleni, Baraj Izvorul Muntelui

Dulapuri pentru acționări și automatizări industriale

Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș: CHE Albești, Băiculești, Mânicești, Văcărești, Mihăilești

Dulapuri de servicii pentru curent alternativ și curent continuu

Sucursala Hidrocentrale Cluj: CHE Răstolița

Tablou general de distribuție până la 5000A, PC/MCC de tip DISMOD

Sucursala Hidrocentrale Sebeș: CHE Râul Alb, AHE Bistra Poiana Mărului - RUIENI - Poiana Rusca

Sucursala Hidrocentrale Hațeg: CHE Ostrovu Mare, ostrovu Mic, Cârnești, Paclisa

Sucursala Hidrocentrale Sibiu: CHE Robești, Racovița

TERMOELECTRICA S.A.

Sucursala Electrocentrale Borzești

Tablou general de distribuție până la 5000A, PC/MCC de tip DISMOD

Sucursala Electrocentrale București

Sucursala Electrocentrale Constanța

CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE GOVORA S.A.

Instalații de desulfurare gaze de ardere la cazan nr. 7

Celule electrice de medie tensiune pentru distribuţia primară

Dulapuri pentru acționări și automatizări industriale

Dulapuri de servicii pentru curent alternativ și curent continuu

Tablou general de distribuție până la 5000A, PC/MCC de tip DISMOD

NUCLEARELECTRICA S.A.

Centrala nuclearelectrică Cernavodă unitatea de producție 1 și 2

Celule electrice de medie tensiune pentru distribuţia primară

Dulapuri pentru acționări și automatizări industriale

Transport

Beneficiar/Client

Proiecte

Produse livrate

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.

Sucursala de Transport Bacău: Modernizare stații de transformare 220/110kV FAI Iași, Dumbrava, 400/220kV Bacău, Roman, Suceava, Gutinas

Post de transformare compact

Sucursala de Transport București: Modernizare stații de transformare 220/110kVTurnu Măgurele, 400/220kV Bacău, Gura Ialomiței

Celule electrice de medie tensiune pentru distribuţia primară și secundară

Sucursala de Transport Sibiu: Modernizare stații de transformare 400/220kV Sibiu, Brașov, Dârste

Dulapuri pentru comandă, semnalizare și pentru stații de transformare de 110/20(6)kV

Sucursala de Transport Pitești: Modernizare stații de transformare 400/220kV Bradu

Dulapuri pentru acționări și automatizări industriale

Sucursala de Transport Cluj: Modernizare stații de transformare 220/110kV Vetiș

Dulapuri de servicii pentru curent alternativ și curent continuu

Sucursala de Transport Constanța: Modernizare stații de transformare 700/400kV Isaccea

Sucursala de Transport Constanța: Modernizare stații de transformare 700/400kV Isaccea

Sucursala de Transport Craiova: Modernizare stații de transformare 400/220kV Porțile de Fier I

Sucursala de Transport Timișoara: Modernizare stații de transformare 220/110kV Pestiș, Salacaz

Distribuție

Beneficiar/Client

Proiecte

Produse livrate

DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA (GRUPUL CEZ)

Modernizare stații 110/20 kV:Craiovița, Craiova Sud și Est, Almaj, Jiblea, Corabia, Lupoaia, Brezoi, Pătroaia, Topoloveni, Craiova Centru, Vâlcea Nord, Banovița, Strehaia, ElectroArgeș, Alunu, Berbești, Roșia Jiu, Craiova III, Basarabi, Bărsești, Valea Mare, Timișeni, Pojaru, Vâlele, Gârliciu, Stoina

Celule electrice de medie tensiune pentru distribuţia primară și secundară

Dulapuri pentru comandă, semnalizare și pentru stații de transformare de 110/20(6)kV

Dulapuri de servicii pentru curent alternativ și curent continuu

Contracte cadru

Echipamente electrice de distribuție în sistemele energetice

SDEE MUNTENIA NORD S.A. (GRUPUL ELECTRICA)

Modernizare Stația de transformare 110/20kV Tecuci, Popa Șapcă Târgoviște

Celule electrice de medie tensiune pentru distribuţia primară și secundară

Posturi de transformare compacte

SDEE TRANSILVANIA SUD S.A. (GRUPUL ELECTRICA)

Modernizare Stație de transformare 110/20kV Aeroport Sibiu

Celule electrice de medie tensiune pentru distribuţia primară

Modernizare Stația de transformare 110/20kV Sfântu Gheorghe

Modernizare PA1, PTZ1 si PTZ10 Sovata

DELGAZ GRID (GRUPUL E.ON)

Modernizare Stația de transformare 110/20kV Târgu Neamț

Celule electrice de medie tensiune pentru distribuţia primară și secundară

Modernizare și integrare în sistem SCADA a 26 de stații de transformare 20/6kV

Dulapuri pentru comandă, semnalizare și protecție pentru stații de transformare de 110/20(6)kV

Servicii de integrare SCADA

Dulapuri de servicii pentru curent alternativ și curent continuu

Contracte cadru

Echipamente electrice de distribuție în sistemele energetice